Vật lí 10 bài tập

Nguyễn Đình Trường

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
287
380
81
16
Hà Tĩnh
Trường THCS Minh Lạc
minhloveftu
+) Do khi lò xo [imath]I[/imath] nén đến [imath]l_{0}=30cm[/imath] thì lò xo [imath]II[/imath] mới bắt đầu nén và lò xo [imath]I[/imath] nén đến [imath]l_{1}=50cm[/imath] thì xe dừng nên lò xo [imath]II[/imath] nén được khoảng:
[imath]l_{2}=l_{1}-l_{0}=50-30=20cm[/imath]
+) Lực đàn hồi của lò xo:
[imath]F_{đh}=l_{1}.k_{1}+l_{2}.k_{2}=0,5.1600+0,2.3400=1480N[/imath]
+) Ta có: [imath]F=-F_{đh}[/imath]
[imath]\Rightarrow F=-1480N[/imath]
+) Gia tốc xe lửa:
[imath]a=\dfrac{F}{m}=\dfrac{-1480}{6000}=\dfrac{-37}{150}[/imath] [imath]m/s^{2}[/imath]
+) Vận tốc ban đầu:
[imath]v^{2}-v_{0}^{2}=2aS[/imath]
[imath]\Leftrightarrow 0-v_{0}^{2}=2.\dfrac{-37}{150}.0,5[/imath]
[imath]\Rightarrow v_{0} \approx 0,5m/s[/imath]
1671959148718.png

Chúc bạn học tốt^^

Tham khảo thêm: [Chuyên Đề] Chuyển động thẳng biến đổi đều
 
Top Bottom