Toán 9 Bài tập

vgiahy@gmail.com

Học sinh
Thành viên
28 Tháng sáu 2017
58
19
26
20
Kiên Giang

Hoàng Vũ Nghị

Cựu Mod Toán | Yêu lao động
Thành viên
3 Tháng tám 2016
2,297
2,640
486
20
Vĩnh Phúc
a, [tex]AB^2+AC^2=6^2+4,5^2=56,25=7,5^2=CB^{2}[/tex]
Suy ra tam giác ABC vuông tại A
[tex]sinB=\frac{AC}{BC}=[/tex] [tex]=\frac{4,5}{7}=\frac{9}{14}[/tex]
Suy ra góc B=40 độ
Suy ra C= 50 độ
AH có lẽ là đường cao nên ta có AB.AC=AH.BC=27
Suy ra AH=3,6 cm
 
Top Bottom