English THCS Bài tập

V

vuiva

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1, complete the dialogue between mr. minh and y0u?
mr. minh: what do you enjoy doing after school?
you: ////////////////
mr. minh: what do you friends like doing after school?
you: .................
mr. minh: where can you play computer games after school?
you: ....................
mr. minh: doé your school have a library?
you:...............
mr. minh: what can you do in the library?
you:......................................
 
P

pro3182001

- I enjoy watching TV
- We like playing soccer
- I can play computer games at my home
- No,I don't
- I can read books
Đây chỉ là theo mình còn bạn có thể có nhiều câu trả lời khác
 
K

kute2linh

mr. minh: what do you enjoy doing after school?
you: I enjoy playing games :D
mr. minh: what do your friends like doing after school?
you:My friends like chatting and singing
mr. minh: where can you play computer games after school?
you: I can play computer games at home
mr. minh: doé your school have a library?
you: Yes, It does
mr. minh: what can you do in the library?
you: I read book
 
L

lovely_girl2002

Giải nè!

complete the dialogue between mr. minh and y0u?
mr. minh: what do you enjoy doing after school?
you: I enjoy playing sport :cool:
mr. minh: what do you friends like doing after school?
you: My friends like to do homework together :D
mr. minh: where can you play computer games after school?
you: I can play computer games after school at home :p
mr. minh: does your school have a library?
you: yes, it does
mr. minh: what can you do in the library?
you: I can read any book i like.
 
Top Bottom