Bài tập xác suất

H

hoanhieu

N

nguyenquynh1312

theo mình thì bài này làm như thế này! :)

từ tỉ lệ: 75%trắng:18.5%đỏ:6.25%vàng \Rightarrow 12trắng:3đỏ:1vang
Quy ước: A_B_: trắng ; A_bb: trắng ; aaB_: đỏ ; aabb: vàng
mà lấy hết đỏ của F1 cho gieo thu được F2
vậy xác suất để có 1 cây đỏ trong 3 cây con F2 là 3C1x (3/16x12/16x1/16+3/16x12/16x12/16+3/16x1/16x1/16)=0.345 không chắc lắm!!! hì
 
Last edited by a moderator:
T

thu211298

ta có: F1 : 12 trắng : 3 đỏ : 1 vàng
\Rightarrow tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác át chế gen trội
qui ước gen : A-B- , A- bb : hoa trắng , aaB- : hoa đỏ , aabb : hoa vàng
các cây hoa đỏ F1 cho các loại giao tử với tỉ lệ : 1ab : 2 aB
lập khung punnett \Rightarrow F2 : 4 aaBB : 4aaBb : 1aabb
xác suất chon ngẫu nhiên 3 cây có 1 cây hoa đỏ là : 3C1 .[TEX]\frac{8}{9}[/TEX] .[TEX]\frac{1}{9}[/TEX]. [TEX]\frac{1}{9}[/TEX] = [TEX]\frac{8}{243}[/TEX]
 
Top Bottom