Địa Bài tập trắc nghiệm

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
22
Phú Thọ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

 1. Đối với sự phát triển của xã hội, môi trường tự nhiên là:

  Nhân tố quyết định.

  Hoàn toàn không ảnh hưởng.

  Nhân tố ảnh hưởng.

  Nguồn lực phát triển.

 2. Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường nhân tạo:

  Phát triển theo các quy luật riêng của nó.

  Tồn tại phụ thuộc vào con người.

  Sẽ tự huỷ hoại nếu không được sự chăm sóc của con người.

  Là kết quả lao động của con người.

 3. Loại tài nguyên nào sau đây không thể phục hồi được:

  Rừng.

  Nước.

  Khoáng sản.

  Đất.

 4. Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường tự nhiên:

  Cơ sở vật chất của sự sống.

  Cơ sở vật chất của sự tồn tại xã hội.

  Nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển xã hội.

  Điều kiện thường xuyên và cần thiết để phát triển xã hội.

 5. Dựa theo khả năng có thể bị hao kiệt, tài nguyên thiên nhiên được chia thành các nhóm là:

  Tài nguyên không bị hao kiệt, tài nguyên có thể bị hoa kiệt.

  Tài nguyên không bị hao kiệt, tài nguyên có khả năng phục hồi.

  Tài nguyên vô tận, tài nguyên có khả năng phục hồi, tài nguyên không thể phục hồi, tài nguyên có giá trị đặc biệt.

  Tài nguyên không bị hao kiệt, tài nguyên có giá trị đặc biệt.

 6. Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau cơ bản là ở… của chúng:

  Nguồn gốc.

  Cấu tạo.

  Phạm vi.

  Chất lượng.

 7. Trong các loại tài nguyên sau, tài nguyên nào là vô tận:

  Động vật.

  Kim loại màu.

  Rừng.

  Ánh sáng.

 8. Môi trường địa lí có mấy chức năng chính?

  3

  4

  5

  2

 9. Bao gồm các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối, giao tiếp đó là:

  Môi trường nhân tạo.

  Môi trường tự nhiên.

  Môi trường xã hội.

  Môi trường nhân tạo và môi trường xã hội.

 10. Nhà ở, nhà máy, thành phố… thuộc loại môi trường nào?

  Môi trường tự nhiên.

  Môi trường nhân tạo.

  Môi trường khí hậu.

  Môi trường xã hội.
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Em làm theo ý hiểu của em nha anh!
 1. Đối với sự phát triển của xã hội, môi trường tự nhiên là:

  Nhân tố quyết định.

  Hoàn toàn không ảnh hưởng.

  Nhân tố ảnh hưởng.

  Nguồn lực phát triển.

 2. Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường nhân tạo:

  Phát triển theo các quy luật riêng của nó.


  Tồn tại phụ thuộc vào con người.

  Sẽ tự huỷ hoại nếu không được sự chăm sóc của con người.

  Là kết quả lao động của con người.

 3. Loại tài nguyên nào sau đây không thể phục hồi được:

  Rừng.

  Nước.

  Khoáng sản.

  Đất.

 4. Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường tự nhiên:

  Cơ sở vật chất của sự sống.

  Cơ sở vật chất của sự tồn tại xã hội.

  Nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển xã hội.

  Điều kiện thường xuyên và cần thiết để phát triển xã hội.

 5. Dựa theo khả năng có thể bị hao kiệt, tài nguyên thiên nhiên được chia thành các nhóm là:

  Tài nguyên không bị hao kiệt, tài nguyên có thể bị hoa kiệt.

  Tài nguyên không bị hao kiệt, tài nguyên có khả năng phục hồi.

  Tài nguyên vô tận, tài nguyên có khả năng phục hồi, tài nguyên không thể phục hồi, tài nguyên có giá trị đặc biệt.


  Tài nguyên không bị hao kiệt, tài nguyên có giá trị đặc biệt.

 6. Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau cơ bản là ở… của chúng:

  Nguồn gốc.

  Cấu tạo.

  Phạm vi.

  Chất lượng.

 7. Trong các loại tài nguyên sau, tài nguyên nào là vô tận:

  Động vật.

  Kim loại màu.

  Rừng.

  Ánh sáng.

 8. Môi trường địa lí có mấy chức năng chính?

  3

  4

  5

  2

 9. Bao gồm các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối, giao tiếp đó là:

  Môi trường nhân tạo.

  Môi trường tự nhiên.

  Môi trường xã hội.

  Môi trường nhân tạo và môi trường xã hội.

 10. Nhà ở, nhà máy, thành phố… thuộc loại môi trường nào?

  Môi trường tự nhiên.

  Môi trường nhân tạo.

  Môi trường khí hậu.

  Môi trường xã hội.
 
Top Bottom