Địa Bài tập Sách Giáo Khoa.

H

hochoidieuhay

Đối với bài tập thì vẽ biểu đồ tròn ''thể hiện cơ cấu''. Vậy sẽ vẽ 3 cái hình tròn cho 3 nước là Pháp, Mê-hi-cô, Việt Nam. Mỗi cái hình tròn chia ra 3 phần tương ứng khu vực I, II, III. (cách để vẽ các khu vực trong biểu đồ tròn được chính xác là lấy số liệu đã cho của khu vực đó:
VD: Nước Pháp: để vẽ khu vực I lên hình tròn ta lấy 5,1% . $3,6^o$ = $18,36^o$
tại sao lại nhân với $3,6^o$, có thể hiểu như sau:
100 %tương ứng với $360^o$
Vậy 5,1 % tương ứng với bao nhiêu độ?
áp dụng quy tắc tam xuất ( nhân chéo, chia ngang) )

Làm tương tự với khu vực II, III của Pháp và các nước còn lại.
vẽ xong nhớ ghi chú giải ( chung cho cả 3 cái luôn)

Còn về nhận xét:


Mấy cái này bạn nên cố gắng tự nhận xét nhé, nhìn vào số liệu và biểu đồ rồi phân tích, nhận xét! Mình gợi ý như thế này:
- Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của của một số nước khác nhau:
-Pháp: tỷ lệ lao động trong khu vực III lớn nhất (67,1%) cao hơn cả khu vực I + II, biểu hiện của nền kinh tế trí thức
- Mê- hi- cô: tỷ lệ lao động trong khu vực III > I > II chứng tỏ nền kinh tế đang dịch chuyển theo huớng công nghiệp hóa.
- Việt Nam: tỷ lệ lao động trong khu vực I lớn nhất (68%) đây là biểu hiện của nền kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom