Sinh 12 Bài tập quy luật hiện tượng di truyền

Quynhnhu090804

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2020
23
29
31
18
TP Hồ Chí Minh
thpt thủ đức
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài côn trùng, cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời con thu được tỷ lệ: l con cái mắt đỏ: 1 con cái măt trắng, 2 con đực mắt trắng. Nếu cho F1 giao phối tự do với nhau, trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về kết quả thu được ở đời F2?
I. F2 xuất hiện 9 loại kiểu gen
II. Cá thể đực mắt trắng chiếm tỷ lệ 5/16
III. Cá thể cái mắt trắng thuần chủng chiếm tỷ lệ 1/16
IV. Trong tổng sổ cá thể mắt đỏ, cá thể cái mắt đỏ không thuần chủng chiếm tỷ lệ 5/9

Giải chi tiết:

Ta thấy tỷ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau → tính trạng này có liên kết với giới tính

F2 có 4 tổ hợp, 3 trắng :1 đỏ → tính trạng do 2 gen tương tác theo kiểu 9:7

F1 đồng hình mắt đỏ → đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng

Quy ước gen: A-B- mắt đỏ; A-bb/aaB-/aabb mắt trắng.

P: AAXBXB × aaXbY →F1: AaXBXb: AaXBY→ F2: (AA:2Aa:1aa)(XBXB: XBXb: XBY: XbY)

F1 lai phân tích: AaXBY × aaXbXb → Fa: (1Aa:1aa)(XBXb:XbY)

Xét các phát biểu:
I, sai số kiểu gen tối đa là 12

II, cá thể đực mắt trắng chiếm tỷ lệ 1/4×1/2+3/4×1/4=5/16→ II đúng

III, tỷ lệ cá thể cái mắt trắng thuần chủng là: 1/4×1/4=1/16 → III đúng

IV, Tỷ lệ mắt đỏ là 3/4 × 3/4 =9/16
Tỷ lệ cá thể cái mắt đỏ không thuần chủng là 3/4×1/2−1/4×1/4=5/16→ tỷ lệ cần tính là 5/9 → IV đúng

Chọn C


Bài này em tra mạng thì thấy lời giải như này
Cho em hỏi vì sao F2 có 4 tổ hợp, 3 trắng :1 đỏ lại suy ra được tính trạng do 2 gen tương tác theo kiểu 9:7
Với dòng này : P: AAXBXB × aaXbY . Tại sao lại suy ra P như vậy .Em cảm ơn ạ
 
Last edited:

Bùi Thuỳ Trang

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
23 Tháng mười 2021
257
324
56
19
Thái Nguyên
Ở một loài côn trùng, cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời con thu được tỷ lệ: l con cái mắt đỏ: 1 con cái măt trắng, 2 con đực mắt trắng. Nếu cho F1 giao phối tự do với nhau, trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về kết quả thu được ở đời F2?
I. F2 xuất hiện 9 loại kiểu gen
II. Cá thể đực mắt trắng chiếm tỷ lệ 5/16
III. Cá thể cái mắt trắng thuần chủng chiếm tỷ lệ 1/16
IV. Trong tổng sổ cá thể mắt đỏ, cá thể cái mắt đỏ không thuần chủng chiếm tỷ lệ 5/9

Giải chi tiết:

Ta thấy tỷ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau → tính trạng này có liên kết với giới tính

F2 có 4 tổ hợp, 3 trắng :1 đỏ → tính trạng do 2 gen tương tác theo kiểu 9:7

F1 đồng hình mắt đỏ → đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng

Quy ước gen: A-B- mắt đỏ; A-bb/aaB-/aabb mắt trắng.

P: AAXBXB × aaXbY →F1: AaXBXb: AaXBY→ F2: (AA:2Aa:1aa)(XBXB: XBXb: XBY: XbY)

F1 lai phân tích: AaXBY × aaXbXb → Fa: (1Aa:1aa)(XBXb:XbY)

Xét các phát biểu:
I, sai số kiểu gen tối đa là 12

II, cá thể đực mắt trắng chiếm tỷ lệ 1/4×1/2+3/4×1/4=5/16→ II đúng

III, tỷ lệ cá thể cái mắt trắng thuần chủng là: 1/4×1/4=1/16 → III đúng

IV, Tỷ lệ mắt đỏ là 3/4 × 3/4 =9/16
Tỷ lệ cá thể cái mắt đỏ không thuần chủng là 3/4×1/2−1/4×1/4=5/16→ tỷ lệ cần tính là 5/9 → IV đúng

Chọn C


Bài này em tra mạng thì thấy lời giải như này
Cho em hỏi vì sao F2 có 4 tổ hợp, 3 trắng :1 đỏ lại suy ra được tính trạng do 2 gen tương tác theo kiểu 9:7
Với dòng này : P: AAXBXB × aaXbY . Tại sao lại suy ra P như vậy .Em cảm ơn ạ
Quynhnhu090804Chào em nha,
Em tham khảo bảng tương tác gen này nha
_tuong_tac_gen.png
Chị giải thích một chút cho em dễ hiểu hơn nhe
-Ở F2 tỉ lệ KH ở 2 giới khác nhau => tính trạng có liên kết giới tính
-Vì con đực F1 lai phân tích cho 4 tổ hợp => tính trạng sẽ do 2 gen quy định và 2 gen này phân li độc lập với nhau
=> 1 gen nằm trên NST thường, còn 1 gen nằm rên NST giới tính
-Con đực F1 lai phân tích cho F2 tỉ lệ: 1đỏ: 3trắng => tương tác 9:7 ( em xem trên bảng nha)
Từ đây ta thể quy ước gen r
A-B- : đỏ
A-bb/ aaB- / aabb : trắng
Vì đề bài cho (P) là con cái mắt đỏ thuần chủng lai với con đực mắt trắng thuần chủng
=>KG của (P): [imath]AAX^BX^B[/imath] x [imath]aaX^bY[/imath]

Với những dạng bài tương tác này, em nên nắm rõ bảng tương tác trên (đặc biệt là tương tác cộng gộp vì chị thấy đa phần bài ra kiểu tương tác này) thì khi làm bài sẽ nhanh và hiệu quả hơn nha
Tham khảo thêm phần: Phương pháp giải tương tác gen
Chúc em học tốt!
 
  • Love
Reactions: Quynhnhu090804
Top Bottom