Bài tập quần thể.xin giúp!

Thảo luận trong 'Di truyền học quần thể' bắt đầu bởi dangngoctu1997@yahoo.com.vn, 28 Tháng tư 2015.

Lượt xem: 2,656

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  1 Ở một quần thể động vật ở thế hệ xuất phát (P) , khi chưa xảy ra ngẫu phối có: tần số alen A ở phần đực trong quần thể là 0,8 ; tần số alen A ở phần cái là 0,4 (các gen thuộc NST thường). Nếu quần thể thực hiện ngẫu phối thì cấu trúc của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là gì

  2 Quần thể A có 1000 cá thể có kiểu gen AA, 300 cá thể có kiểu gen aa. Người ta thấy trong mùa sinh sản có 200 cá thể Aa từ quần thể khác đến quần thể A để hình thành quần thể B. Biết trong quần thể B các cá thể đều có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Người ta cho quần thể B tự phối qua 3 thế hệ, 4 thế hệ tiếp theo cho ngẫu phối, cấu trúc di truyền của quần thể B ở thế hệ cuối là gì
   
 2. sasani

  sasani Guest

  1 Ở một quần thể động vật ở thế hệ xuất phát (P) , khi chưa xảy ra ngẫu phối có: tần số alen A ở phần đực trong quần thể là 0,8 ; tần số alen A ở phần cái là 0,4 (các gen thuộc NST thường). Nếu quần thể thực hiện ngẫu phối thì cấu trúc của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là gì


  Sau ngẫu phối
  A= 0.6
  a= 0.4
  => cấu trúc di truyền của quần thể là: 0.36AA : 0.48Aa : 0.16aa

  2 Quần thể A có 1000 cá thể có kiểu gen AA, 300 cá thể có kiểu gen aa. Người ta thấy trong mùa sinh sản có 200 cá thể Aa từ quần thể khác đến quần thể A để hình thành quần thể B. Biết trong quần thể B các cá thể đều có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Người ta cho quần thể B tự phối qua 3 thế hệ, 4 thế hệ tiếp theo cho ngẫu phối, cấu trúc di truyền của quần thể B ở thế hệ cuối là gì

  Cấu trúc di truyền quần thể B: $\frac{2}{3}AA : \frac{2}{15}Aa : \frac{1}{5}aa $
  Cấu trúc di truyền ở thế hệ 3: $\frac{29}{40}AA : \frac{1}{60} Aa : \frac{31}{120} aa$
  (áp dụng công thức tự phối)

  Cấu trúc di truyền ở thế hệ 4:
  Tần số alen: $A = \frac{11}{15} a=\frac{4}{15}$
  => cấu trúc di truyền: $\frac{121}{225} AA: \frac{88}{225} Aa : \frac{16}{225} aa$

  Do ngẫu phối nên qua 3,4.... thế hệ cấu trúc di truyền vẫn giữ nguyên như KQ lần ngẫu phối đầu tiên.
   
 3. sasani

  sasani Guest

  1. Sau ngẫu phối
  A= 0.6
  a= 0.4
  => cấu trúc di truyền của quần thể là: 0.36AA : 0.48Aa : 0.16aa

  2 .
  Cấu trúc di truyền quần thể B: $\frac{2}{3}AA : \frac{2}{15}Aa : \frac{1}{5}aa $
  Cấu trúc di truyền ở thế hệ 3: $\frac{29}{40}AA : \frac{1}{60} Aa : \frac{31}{120} aa$
  (áp dụng công thức tự phối)

  Cấu trúc di truyền ở thế hệ 4:
  Tần số alen: $A = \frac{11}{15} a=\frac{4}{15}$
  => cấu trúc di truyền: $\frac{121}{225} AA: \frac{88}{225} Aa : \frac{16}{225} aa$

  Do ngẫu phối nên qua 3,4.... thế hệ cấu trúc di truyền vẫn giữ nguyên như KQ lần ngẫu phối đầu tiên.
   
 4. sasani

  sasani Guest


  1 Ở một quần thể động vật ở thế hệ xuất phát (P) , khi chưa xảy ra ngẫu phối có: tần số alen A ở phần đực trong quần thể là 0,8 ; tần số alen A ở phần cái là 0,4 (các gen thuộc NST thường). Nếu quần thể thực hiện ngẫu phối thì cấu trúc của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là gì


  Sau ngẫu phối
  A= 0.6
  a= 0.4
  => cấu trúc di truyền của quần thể là: 0.36AA : 0.48Aa : 0.16aa

  2 Quần thể A có 1000 cá thể có kiểu gen AA, 300 cá thể có kiểu gen aa. Người ta thấy trong mùa sinh sản có 200 cá thể Aa từ quần thể khác đến quần thể A để hình thành quần thể B. Biết trong quần thể B các cá thể đều có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Người ta cho quần thể B tự phối qua 3 thế hệ, 4 thế hệ tiếp theo cho ngẫu phối, cấu trúc di truyền của quần thể B ở thế hệ cuối là gì

  Cấu trúc di truyền quần thể B: $\frac{2}{3}AA : \frac{2}{15}Aa : \frac{1}{5}aa $
  Cấu trúc di truyền ở thế hệ 3: $\frac{29}{40}AA : \frac{1}{60} Aa : \frac{31}{120} aa$
  (áp dụng công thức tự phối)

  Cấu trúc di truyền ở thế hệ 4:
  Tần số alen: $A = \frac{11}{15} a=\frac{4}{15}$
  => cấu trúc di truyền: $\frac{121}{225} AA: \frac{88}{225} Aa : \frac{16}{225} aa$

  Do ngẫu phối nên qua 3,4.... thế hệ cấu trúc di truyền vẫn giữ nguyên như KQ lần ngẫu phối đầu tiên.
   
 5. sasani

  sasani Guest

  1

  Sau ngẫu phối
  A= 0.6
  a= 0.4
  => cấu trúc di truyền của quần thể là: 0.36AA : 0.48Aa : 0.16aa

  2

  Cấu trúc di truyền quần thể B: $\frac{2}{3}AA : \frac{2}{15}Aa : \frac{1}{5}aa $
  Cấu trúc di truyền ở thế hệ 3: $\frac{29}{40}AA : \frac{1}{60} Aa : \frac{31}{120} aa$
  (áp dụng công thức tự phối)

  Cấu trúc di truyền ở thế hệ 4:
  Tần số alen: $A = \frac{11}{15} a=\frac{4}{15}$
  => cấu trúc di truyền: $\frac{121}{225} AA: \frac{88}{225} Aa : \frac{16}{225} aa$

  Do ngẫu phối nên qua 3,4.... thế hệ cấu trúc di truyền vẫn giữ nguyên như KQ lần ngẫu phối đầu tiên.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->