Toán Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
[tex]x^{2}-4y^{2}+8x+16[/tex]
[tex]5x^{3}y - 20x^{2}y[/tex]
[tex]x^{2}-16y^{2}+10x+25[/tex]
a) $x^2-4y^2+8x+16$
$=(x^2+8x+16)-4y^2$
$=(x+4)^2-4y^2$
$=(x-2y+4)(x+2y+4)$
b) $5x^3y-20x^2y$
$=5x^2y(x-4)$
c) $x^2-16y^2+10x+25$
$=(x^2+10x+25)-16y^2$
$=(x+5)^2-16y^2$
$=(x-4y+5)(x+4y+5)$
 
  • Like
Reactions: Suga Min Yoongi
Top Bottom