Sinh 9 Bài tập nst khó

lycutehihi

Học sinh mới
25 Tháng hai 2024
2
0
1
23
Cà Mau
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

c. Gà có bộ NST 2n - 78. Tại vùng sinh sản của một con gà trống có 32 tế bào sinh dục sơ khai t phân nhiều lần liên tiếp như nhau đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương nguyên 4836 NST đơn. Tất cả các tế bào sinh ra đều bước vào vùng chín để tiến hành giảm phân tạo ra tỉnh trùng. Các tỉnh trùng tham gia thụ tỉnh với cùng một con gà mái, biết hiệu suất thụ tỉnh của tỉnh trùng là 6,25%. Con gà mái trên để ra được 20 trứng, ấp và nó được 14 gà con. - Xác định số lần nguyên phân và số tỉnh trùng tạo thành? - Xác định số lượng hợp tử được tạo ra - Số trứng ấp không nở thành gà con có bộ NST như thế nào?
(Giải giúp tuii)
 

tduykhanh917

Học sinh mới
21 Tháng tư 2024
1
1
1
14
Phú Thọ
Gọi số lần nguyên phân của số tế bào sinh dục đực là k ( với k>0)
Theo bài ra ta có : số lần nguyên phân của số tế bào sinh dục đực trên là : 2n.(2^k-2)=4836 <=> 78.(2^k-2)=4836
Giải ptrinh trên ta được : 2^k-1 = 62 <=> k=6(lần)
Số tế bào con tạo ra sau nguyên phân là : 32.2^6 = 2048 ( tế bào )
Số giao tử ( tinh trùng ) được tạo ra là : 2048.4= 8192 ( giao tử )
Số giao tử tham gia thụ tinh là : 8192 . 6,25% = 512 ( giao tử )
Vì số trứng nở là 14 nên số hợp tử được tạo ra là 14
Số trứng ấp không nở có bộ NST là n(NST) - do trứng không được thụ tinh
note: nếu bạn để nguyên liệu tương đương là sai luôn rồi, vì nó ra số lẻ, đề đúng phải là nguyên liệu mới hoàn toàn nhé!
Chúc bạn học tốt!
 
 • Like
Reactions: HMF Sinh học

anhcq2609zz

Học sinh mới
28 Tháng năm 2024
57
1
9
11
Hà Nội
 • Gà có bộ NST 2n = 78, vậy mỗi tế bào có 78 cặp NST hay 156 NST đơn.
 • Tổng số NST đơn cần cung cấp cho nguyên phân là 4836 NST đơn.
 • Số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là 32 tế bào.
 • Ta có công thức tính số NST cần cho nguyên phân:
=×2×2S=N×2k×2n
Trong đó:
 • S là tổng số NST đơn cung cấp.
 • N là số tế bào ban đầu.
 • k là số lần nguyên phân.
 • 22n là số NST đơn trong mỗi tế bào.
 • Thay số liệu vào công thức:
4836=32×2×1564836=32×2k×156
Giải phương trình trên:
2=483632×156=48364992=0.972k=32×1564836=49924836=0.97
Điều này cho thấy có thể có một lỗi trong việc cung cấp thông tin, nhưng chúng ta sẽ làm tròn để tính toán:
=log⁡2(483632×156)≈log⁡2(0.97)≈6k=log2(32×1564836)≈log2(0.97)≈6
Do đó, số lần nguyên phân là 6 lần.
Số tế bào con sinh ra sau nguyên phân là:
×2=32×26=32×64=2048^ˊˋ.N×2k=32×26=32×64=2048te^ˊbaˋo.
Mỗi tế bào con sẽ trải qua giảm phân để tạo ra 4 tinh trùng, vậy số lượng tinh trùng tạo thành là:
2048×4=8192ℎˋ.2048×4=8192tinhtruˋng.
 1. Xác định số lượng hợp tử được tạo ra:
  • Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%, tức là:
  • ^ˊℎˋℎụℎ=8192×6,25%=8192×0.0625=512ℎˋ.So^ˊtinhtruˋngthụtinh=8192×6,25%=8192×0.0625=512tinhtruˋng.
  Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng để tạo thành hợp tử, vậy số lượng hợp tử được tạo ra là 512 hợp tử.
 2. Số trứng ấp không nở thành gà con có bộ NST như thế nào:
  • Gà mái đẻ ra 20 trứng và có 14 trứng nở thành gà con, vậy số trứng không nở là:
  • 20−14=6ứ.20−14=6trứng.
  Các trứng này vẫn mang bộ NST bình thường của gà, tức là 2n = 78. Vì không nở, chúng không trải qua sự phân chia tế bào tiếp theo, nên vẫn giữ nguyên bộ NST của trứng ban đầu.
Tóm lại:

 • Số lần nguyên phân là 6 lần.
 • Số tinh trùng tạo thành là 8192.
 • Số lượng hợp tử được tạo ra là 512.
 • Số trứng ấp không nở thành gà con có bộ NST là 2n = 78.
 
Top Bottom