Toán bài tập mặt cầu

caubengungo214644

Học sinh
Thành viên
20 Tháng sáu 2017
26
10
29
24
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(-2;0;0) , B(0;-2;0) và C(0;0;-2). Gọi D là điểm khác ) sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau và I(a;b;c) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. Tính S=a+b+c.
A. S=-4
B. S=-1
C. S=-2
D. S=-3
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;-2;6), B(0;1;0) và mặt cầu (S): [tex](x-1)^{2}[/tex] + [tex](y-2)^{2}[/tex] + [tex](z-3)^{2}[/tex] =25. Mặt phẳng (P): ax+by+cz-2=0 đi qua A,B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính T=a+b+c.
A. T=3
B. T=5
C. T=2
D. T=4
 
Top Bottom