Bài tập khó ai giải dùm

V

vilson

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một cặp alen dài 0,408 µm. Alen A có 3120 liên kết hiđrô; alen a có 3240 liên kết hiđrô. Do đột biến dị bội đã xuất hiện thể 2n+1 có số nuclêôtit thuộc các gen trên là: A = 1320 và G = 2280 nuclêôtit. Cho biết kiểu gen của thể dị bội nói trên.
A. AAa
B. Aaa
C. aaa
D. AAA
 
T

thank_kiri

Một cặp alen dài 0,408 µm. Alen A có 3120 liên kết hiđrô; alen a có 3240 liên kết hiđrô. Do đột biến dị bội đã xuất hiện thể 2n+1 có số nuclêôtit thuộc các gen trên là: A = 1320 và G = 2280 nuclêôtit. Cho biết kiểu gen của thể dị bội nói trên.
A. AAa
B. Aaa
C. aaa
D. AAA
Dạng bài này mình cũng mới gặp, mình giải thử như sau:
gt => Allele A có 2400 Nu => G(A) = 720, A(A) = 480
Allele a có 2400 Nu => G(a) = 840, A(a) = 360

Ta có số nucleotide loại A, G của thể đột biến lần lượt là 1320, 2280
<=> A = xA(A) + yA(a) = 1320
G = xG(A) = yG(a) = 2280

<=> 480x + 360y = 1320
720x + 840y = 2280

<=> x = 2, y = 1
Vậy thể đột biến là AAa. Vì có chứa 2 lần số nucleotide loại A của allele A và 1 lần số nucleotide loại A của allele a, nucleotide loại G tương tự.
 
Top Bottom