Hóa 11 Bài tập hidrocacbon.

Duệ Duệ 2310

Học sinh
Thành viên
25 Tháng tám 2019
72
9
26
Thái Bình
THPT Nguyễn Đức Cảnh

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
965
555
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
Quy 2C3H6 ---> CH4 + C5H8
đặt nCH4=a , nC5H8=b
=> mX= 16a + 68b= 9
nCO2= a + 5b
nH2O= 2a + 4b
Bảo toàn (O) => 2nCO2 + nH2O = 2nO2
=> 4a + 14b=1.98
=> a=0.18, b=0.09
=> nX= 0.27(mol)
nBr2 = 0.09 => nC5H8= 0.045 => nX= (0.045x0.27)/0.09= 0.135
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,453
5,241
1,049
28
Hỗn hợp X gồm metan, propen và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 9,00 gam X cần vừa đủ 22,176 lít O2 (đktc). Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,09 mol brom. Giá trị của a là

X có dạng CnHn+3 x mol trong 9 g hh
mX = (13n + 3)*x = 9. (1)
Mol O2: x*(1,25n + 0,75) = 0,99. (2)
(1)(2) => n = 2,333 và x = 0,27

Số liên kết π: k = [(2n + 2) - (n+3)]/2 = 2/3
Mol Br2 = 0,67a = 0,09 => a = 0,135
 
Top Bottom