Toán 10 Bài tập hàm bậc hai

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,869
11,464
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Ta sẽ xây dựng đường thẳng (d) song song với AB và tiếp xúc [TEX](P)[/TEX].
Thật vậy, phương trình đường thẳng AB là [TEX]y=x-5[/TEX] nên đường thẳng (d) có dạng [TEX]y=x-m[/TEX]
Phương trình hoành độ giao điểm: [TEX]x^2-5x+8=x-m \Leftrightarrow x^2-6x+8+m=0[/TEX]
Để (d) tiếp xúc với (P) thì phương trình trên có nghiệm kép hay [TEX]\Delta '=3^2-(8+m)=0 \Leftrightarrow m=1[/TEX]
Phương trình đường thẳng (d) là [TEX]y=x-1[/TEX], tiếp xúc [TEX](P)[/TEX] tại [TEX](3,2)[/TEX]
Nhận thấy tiếp điểm của (d) và (P) chính là điểm M cần tìm. Vậy ta chọn A.
 
Top Bottom