Bài tập Este

nhatuyen2909@gmail.com

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười 2015
11
1
44
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 34 gam hồn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở đều thuộc hợp chất thơm ( tỉ khối hơi của X sơ với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NAOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y lần lượt là :
A: 46,58% và 53,42%
B: 56,67% và 43,33%
C: 55,43% và 55,57%
D: 35,6% và 64,4%
Các bạn giúp mình nhé, Thanks.
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,463
5,256
1,049
28
Cho 34 gam hồn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở đều thuộc hợp chất thơm ( tỉ khối hơi của X sơ với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NAOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y lần lượt là :
A: 46,58% và 53,42%
B: 56,67% và 43,33%
C: 55,43% và 55,57%
D: 35,6% và 64,4%
Các bạn giúp mình nhé, Thanks.

Vì tỉ khối hơi của X sơ với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este ==> 2 este đồng phân có cùng M
===> M của X = 32*4,25 = 136 ===> mol X = 34/136 = 0,25
Tỉ lệ mol X : mol NaOH = x = 0,25 : 0,35 ==> 1 < x < 2 ===> X có í nhất 1 este của phenol dạng R-COO-C6H4-R1
==> R + 44 + 76 + R1 = 136 ==> R + R1 = 16
Nếu R = 1 và R1 = 15 ==> A là H-COO-C6H4-CH3 a mol
Nếu R = 15 và R1 = 1 ==> A là : CH3-COO-C6H5
Vì thu được 2 muối ==> 2 este có cùng gốc axit ==> este B đồng phân là H-COO-CH2- C6H5 b mol

HCOO-C6H4-CH3 + 2 NaOH ---> H-COONa + CH3-C6H4-ONa + H2O
a------------------------------2a--------------a-----------------------a
H-COO-CH2-C6H5 + NaOH -----> H-COONa + C6H5-CH2-OH
b------------------------------b-----------------b
mol hh = a + b = 0,25
mol NaOH = 2a + b = 0,35 ====> a = 0,1 và b = 0,15

===> mol HCOONa = 0,25 mol và mol CH3-C6H4-ONa = 0,1mol
=> mY = 0,25*68 + 0,1*130 = 30gam
% m HCOONa = 56,67% và %m CH3C6H4ONa = 43,33%
Chọn B
 
Top Bottom