Vật lí 10 Bài tập động lực học

K

kaito_kid_102

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Một chiếc mắc áo treo vào điểm chính giữa của dây thép AB. Trọng lượng tổng cộng của mắc áo là 30N. Tính lực căng trên hai đoạn dây AD và BD. Biết AD = 4 cm và CD = 10 cm.

2.Cho ba lực đồng qui (tại điểm O), đồng phẳng F1 , F2 , F3 lần lượt hợp với trục Ox những góc [TEX]0^o[/TEX] , [TEX]60^o[/TEX] , [TEX]120^o[/TEX] và có độ lớn tương ứng là F1=F3=2F2=10N. Tìm hợp lực của ba lực.

3. Một đèn tín hiệu giao thông được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB và A'B' cách nhau 8 m. Đèn nặng 60 N, được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây võng xuống 0,5 m tại điểm giữa (hình vẽ bên). Tính lực kéo của mỗi nửa dây.

image051.jpg
 
Last edited by a moderator:
D

dien0709

1. Một chiếc mắc áo treo vào điểm chính giữa của dây thép AB. Trọng lượng tổng cộng của mắc áo là 30N. Tính lực căng trên hai đoạn dây AD và BD. Biết AD = 4 cm và CD = 10 cm.

2.Cho ba lực đồng qui (tại điểm O), đồng phẳng F1 , F2 , F3 lần lượt hợp với trục Ox những góc [TEX]0^o[/TEX] , [TEX]60^o[/TEX] , [TEX]120^o[/TEX] và có độ lớn tương ứng là F1=F3=2F2=10N. Tìm hợp lực của ba lực.

Bài 1 không biết C,D là điểm gì
bài 2 : Vẽ hình 3 lực bạn sẽ thấy giá của F2 là tia phân giác của góc(OF1,OF3).Ta có hợp lực của F1 và F3 F(13) là đường chéo hình thoi có cạnh = 10N,hơn nửa OF1F(13) là tam giác đều==>F(13)=10N.Vậy hợp lực F=F2+F(13)=5+10=15(N)
 
  • Like
Reactions: Cao minh linh
D

dien0709

3. Một đèn tín hiệu giao thông được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB và A'B' cách nhau 8 m. Đèn nặng 60 N, được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây võng xuống 0,5 m tại điểm giữa (hình vẽ bên). Tính lực kéo của mỗi nửa dây.

image051.jpg

Gọi T và T' là lực căng dây phía B và B',vẹ hình thoi OTO'T'. Ta có OO'=P=60N,gọi I là tâm hình thoi==>OI=30 và tam giác OIT'~OB'C (C thuộc A'B')==>tính được OT'
 
Top Bottom