Toán 11 Bài tập đạo hàm.

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,214
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
[imath]\dfrac{x^2-x+2}{x-2}=\dfrac{x^2-2x+x-2+4}{x-2}=\dfrac{(x+1)(x-2)+4}{x-2}=x+1+\dfrac{4}{x-2}[/imath]

. . . . .
 
Top Bottom