Vật lí 10 Bài tập đẳng nhiệt

W

worshiplove2901

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Một xi lanh chứa 150cm3 khí ở áp suất 2.10^5 Pa. Pit-tông nén khí trong xi lanh xuống còn 100cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi

2. M3.ột quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 10^5 Pa vài bóng. Mỗi lần bơm được 125cm3 không khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi

3. Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ 25độC. Khi xe chạy nhanh lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp xe tăng lên tới 50độC . Tính áp suất của không khí trong lốp xe lúc này

4. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phăng-xin-păng cao 3140m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh là 2độC. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHG và nhiệt độ 0độC) là 1,29kg/m3

Lưu ý tiêu đề. Đã sửa.
 
Last edited by a moderator:

huyentrang0101@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng sáu 2017
13
11
6
18
TP Hồ Chí Minh
3 )
p1=5bar
T1=25+273=298K
T2=50+273=323K
p2=?
Áp dụng định luật Saclo
p1/T1=p2/T2 => => p2=p1.T2/T1=5.323/298=...... (bar)
 

Yuuta Akayami

Học sinh
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
18
3
21
TP Hồ Chí Minh
1.
p1 = 2 .10^5 pa
V1 = 150 cm3
p2 = ?
V2 = 100 cm3
Nhiệt độ không đổi => Theo định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt: p1V1 = p2V2.
=> p1V1 = p2V2
<=> 2.10^5 . 150 = p2 . 100
=> p2= 3.10^5 Pa
2.
p1 = 10^5 pa
V1 = 45.125= 5625 cm3
p2 = ?
V2 = 2,5 l = 2.500 cm3
Nhiệt độ không đổi => Theo định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt: p1V1 = p2V2.
=> p1V1 = p2V2
<=> 10^5. 5625 = p2.2.500
=> p2 = 2,25.10^5 Pa
3.
p1 = 5 bar = 5.10^5 pa ( 1 bar = 10^5 pa)
T1 = 273 + 25 = 298 K
p2 = ?
T2 = 273 + 50 = 323 K
Thể tích lốp xe ko đổi => Theo định luật Sác- lơ: P1/T1 = P2/T2
=> P1/T1 = P2/T2
<=> 5.10^5/298 = P2/323
=> p2 = 5,42. 10^5 Pa
 
Top Bottom