Vật lí 6 Bài tập cơ học

nguyễn đan phương

Học sinh
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
75
55
31
18
Gia Lai
THPT CHU VĂN AN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1
nếu kéo vật bằng hệ palăng 3 ròng rọc cố định 3 ròng rọc động thì lực kéo vật bằng bao nhiêu?
2
kéo vật rắn lên trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 12m, chiều cao 3m thì lực kéo là bao nhiêu?
3
một mẩu hợp kim thiếc - chì có khối lượng m = 664g khối lượng riêng D = 8,3g/cm[tex]^{3}[/tex]. hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. biết khối lượng riêng của thiếc là D[tex]_{1}[/tex] = 7300kg/m[tex]^{3}[/tex], của chì là D[tex]_{2}[/tex] = 11300kg/m[tex]^{3}[/tex] và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,620
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
1
nếu kéo vật bằng hệ palăng 3 ròng rọc cố định 3 ròng rọc động thì lực kéo vật bằng bao nhiêu?
2
kéo vật rắn lên trên mặt phẳng nghiêng có chiều dài 12m, chiều cao 3m thì lực kéo là bao nhiêu?
3
một mẩu hợp kim thiếc - chì có khối lượng m = 664g khối lượng riêng D = 8,3g/cm[tex]^{3}[/tex]. hãy xác định khối lượng của thiếc và chì trong hợp kim. biết khối lượng riêng của thiếc là D[tex]_{1}[/tex] = 7300kg/m[tex]^{3}[/tex], của chì là D[tex]_{2}[/tex] = 11300kg/m[tex]^{3}[/tex] và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần
1) lực kéo mỗi ròng rọc động sẽ giảm 2 lần, 3 ròng rọc động sẽ giảm 2^3 = 8 lần so với trọng lượng của vật cần kéo
2) Lực kéo sẽ giảm 12 /3 = 4 lần so với trọng lượng vật
3) Gọi khối lượng mỗi kim loại là m1 và m2.
Thể tích của các kim loại là: [tex]V_1 = \frac{m_1}{D_1}, V_2 = \frac{m_2}{D_2}[/tex]
Ta có:
[tex]m_1 + m_2 = m[/tex]
[tex]D = \frac{m}{V_1 + V_2} = \frac{m}{\frac{m_1}{D_1} + \frac{m_2}{D_2}}[/tex]
từ hệ 2 pt trên tìm được m1,m2
 

nguyễn đan phương

Học sinh
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
75
55
31
18
Gia Lai
THPT CHU VĂN AN
1) lực kéo mỗi ròng rọc động sẽ giảm 2 lần, 3 ròng rọc động sẽ giảm 2^3 = 8 lần so với trọng lượng của vật cần kéo
2) Lực kéo sẽ giảm 12 /3 = 4 lần so với trọng lượng vật
3) Gọi khối lượng mỗi kim loại là m1 và m2.
Thể tích của các kim loại là: [tex]V_1 = \frac{m_1}{D_1}, V_2 = \frac{m_2}{D_2}[/tex]
Ta có:
[tex]m_1 + m_2 = m[/tex]
[tex]D = \frac{m}{V_1 + V_2} = \frac{m}{\frac{m_1}{D_1} + \frac{m_2}{D_2}}[/tex]
từ hệ 2 pt trên tìm được m1,m2
chị có thể giải thích câu 1 tại sao lại làm như vậy không
còn câu 3 chị giải hết luôn được không
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,620
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
chị có thể giải thích câu 1 tại sao lại làm như vậy không
còn câu 3 chị giải hết luôn được không
Là a không phải chị nha :rongcon4
câu 1 khá cụ thể rồi mà nhỉ, 1 ròng rọc động thì lực giảm 2 lần, 2 cái thì giảm 4 lần, 3 cái thì giảm 6 lần (a nhầm chỗ này :)
câu 3)
từ pt (1) suy ra [tex]m_2 = m - m_1[/tex]
thay vào pt (2): [tex]D = 8300kg/m^3 = \frac{0,664}{\frac{m_1}{7300} + \frac{0,664 - m_1}{11300}}[/tex]
bấm hết vào máy tính giải được m1.
suy ra m2 = 0,664 - m1 = ?
 

nguyễn đan phương

Học sinh
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
75
55
31
18
Gia Lai
THPT CHU VĂN AN
Là a không phải chị nha :rongcon4
câu 1 khá cụ thể rồi mà nhỉ, 1 ròng rọc động thì lực giảm 2 lần, 2 cái thì giảm 4 lần, 3 cái thì giảm 6 lần (a nhầm chỗ này :)
câu 3)
từ pt (1) suy ra [tex]m_2 = m - m_1[/tex]
thay vào pt (2): [tex]D = 8300kg/m^3 = \frac{0,664}{\frac{m_1}{7300} + \frac{0,664 - m_1}{11300}}[/tex]
bấm hết vào máy tính giải được m1.
suy ra m2 = 0,664 - m1 = ?
i am so sorry
 
Top Bottom