Ngoại ngữ Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi baochau1112, 24 Tháng sáu 2017.

Lượt xem: 4,917

 1. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,347
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Luyện tập nhiều thì sẽ giỏi lên thôi e ^^
  Chị xem lại câu 13 rồi e. Cái này là key sai. Đáp án phải là a piece of mail mới đúng ^^
  Những câu kia e làm đúng rồi ^^
  Uk e. Cái này thì e giải thích đúng rồi. Do chị lạm dụng key mà ko đọc kĩ đề. Thông cảm cho chị nhé ^^
  Uk. Cậu làm đúng rồi :D
  Đúng là mk còn mập mờ giữa mấy cái này. Cảm ơn cậu :D
  E làm đúng 8/20 nhé ^^
  Nhung thật sự muốn tham gia topic này sao? Gửi tin nhắn inbox riêng với chị nhé!
  E làm đúng hết nhé ^^
  Uk, e làm đúng nhé ^^
  Uk, chị hiểu mà ^^
  Có 3 câu e ko làm. Khó hiểu chỗ nào, nói rõ chị giảng cho ^^
   
  joon_young#1 thích bài này.
 2. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,347
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Bây giờ mình sẽ úp key chuẩn nhé :D
  @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Tú Linh @Hàn Tuệ Lâm @joon_young#1 @Anh Hi @Autumn Maple @orangery @Một Nửa Của Sự Thật @aooyuki@gmail.com @Thiên trường địa cửu @huonggiangnb2002 @TajSaker
  1. Please go to _______ to pick up your ID card.
  a. third window b. the window three c. window third d. the third window

  2. May I have two ________ instead of beans, please?
  a. corn's ear b. ear of corns c. corn ears d. ears of corn

  3. If you want to find good information about graduate programs in the United States, look in ________ of the College Blue Books.
  a. volume two b. volume second c. the volume two d. second volume

  4. Let's buy our tickets while I still have ________ left.
  a. a few money b. a little moneys c. a few dollars d. a few dollar

  5. The assignment for Monday was to read ______ in your textbooks.
  a. chapter tenth b. the chapter ten c. chapter the tenth d. the tenth chapter

  6. I always put my best __________ in a safe- deposit box.
  a. jewelries b. jewelry's pieces c. pieces of jewelry d. piece of jewelries

  7. It's a shame that you have _______ time in New York on the tour.
  a. so few b. so little c. a few d. a little

  8. We haven't had ________ news from the disaster site since the earthquake.
  a. many b. quite a few c. much d. some

  9. John Kennedy was _________ of the United States.
  a. the thirty-five president b. the thirty fifth president
  c. the president thirty-fifth d. president the thirty-five

  10. I'll have a cup of tea and __________
  a. two toasts b. two piece of toasts
  c. two pieces of toast d. two pieces of toasts

  11. The ticket agent said that the plane would be boarding at _________
  a. the gate six b. sixth gate c. gate six d. the six gate

  12. I will need _______ about the climate before I make a final decision.
  a. a few informations b. a little informations
  c. a few information d. a little information

  13. Sending_______- "Special delivery" costs about fifteen times as much as sending it
  "regular delivery".
  a. mails b. a piece of mail c. a mail d. pieces of a mail

  14. The Chicago bus is parked at __________
  a. the lane two b. the two lane c. lane two d. lane the two

  15. We don't have ______ tonight
  a. many homeworks b. much homeworks c. many homework d. much homework

  16. __________ is the world's most abundant fossil fuel.
  a. The coal b. Coal c. Coals d. A coal

  17. ________ energy in a tornado is enormous.
  a. The b. An c. A d. Some

  18. The _________ of women earning Master's Degrees has risen sharply in recent years.
  a. sum b. amount c. number d. addition

  19. There is __________ rainfall on the Wst Coast of the United States than on the East
  Coats.
  a. fewer b. less c. little d. few

  20. In 1995______ Hawaii was admitted to the Union as the 50th State.
  a. the b. a c. an d. no article
   
 3. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,347
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây sẽ là bài tập về phần sở hữu cách thuộc chuyên đề danh từ nhé ^^
  @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Tú Linh @Hàn Tuệ Lâm @joon_young#1 @Anh Hi @Autumn Maple @orangery @Một Nửa Của Sự Thật @aooyuki@gmail.com @Thiên trường địa cửu @huonggiangnb2002 @TajSaker @Lưu Thị Thu Kiều @Ng.Klinh
  In some of these sentences it would be more natural to use –'s or –'.
  Change the underlined parts where necessary.
  1 Who is the owner of this restaurant? OK
  2 Where are the children of Chirs? Chirs's children
  3 Is this the umbrella of your friend? ........
  4 Write your name at the top of the pages. ........
  5 I've never met the daughter of Charles. ........
  6 Have you met the son of Mary and Dan? ........
  7 We don't know the cause of the problem. ........
  8 Do we still have the newspaper of yesterday? ........
  9 What's the name of this street? ........
  10 What is the cost of a new computer? ........
  11 The friends of your children are here. ........
  12 The garden of our neighbours is very nice. ........
  13 I work on the ground floor of the building. ........
  14 The hair of Bill is very long. ........
  15 I couldn't go to the party of Catherine. ........
  16 What's the name of the woman who lies next door? ........
  17 Have you seen the car of the parents of Mike? ........
  18 What's the meaning of this expression? ........
  19 Do you agree with the economic policy of the government? ........
   
 4. joon_young#1

  joon_young#1 Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  229
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Lê Quý Đôn

  In some of these sentences it would be more natural to use –'s or –'.
  Change the underlined parts where necessary.
  1 Who is the owner of this restaurant? OK
  2 Where are the children of Chirs? Chirs's children
  3 Is this the umbrella of your friend? ...Your friend's umbrella.....
  4 Write your name at the top of the pages. ..OK......
  5 I've never met the daughter of Charles. ....Charles's daughter....
  6 Have you met the son of Mary and Dan? ....Mary and Dan's son....
  7 We don't know the cause of the problem. ....OK....
  8 Do we still have the newspaper of yesterday? .....yesterday's newspaper...
  9 What's the name of this street? ....OK....
  10 What is the cost of a new computer? .....OK...
  11 The friends of your children are here. ....Your children's friends....
  12 The garden of our neighbours is very nice. ....Our neighbors' garden....
  13 I work on the ground floor of the building. ....OK....
  14 The hair of Bill is very long. ....Bill's hair....
  15 I couldn't go to the party of Catherine. ....Catherine's party....
  16 What's the name of the woman who lies next door? ....OK....
  17 Have you seen the car of the parents of Mike? ....Mike's parents' car....
  18 What's the meaning of this expression? .....OK...
  19 Do you agree with the economic policy of the government? ....OK....
   
  baochau1112 thích bài này.
 5. Lưu Thị Thu Kiều

  Lưu Thị Thu Kiều Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  710
  Điểm thành tích:
  224
  Nơi ở:
  Bắc Ninh
  Trường học/Cơ quan:
  $\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$

  In some of these sentences it would be more natural to use –'s or –'.
  Change the underlined parts where necessary.
  1 Who is the owner of this restaurant? OK
  2 Where are the children of Chirs? Chirs's children
  3 Is this the umbrella of your friend? ........your friend's umbrella
  4 Write your name at the top of the pages. ..OK......
  5 I've never met the daughter of Charles. ...... charles's daughter.
  6 Have you met the son of Mary and Dan? ....mary and dan's son....
  7 We don't know the cause of the problem. .....OK...
  8 Do we still have the newspaper of yesterday? .......yesterday's newspaper.
  9 What's the name of this street? ......OK..
  10 What is the cost of a new computer? ......OK
  11 The friends of your children are here. ......your children's friend
  12 The garden of our neighbours is very nice. ........our neighbours' garden
  13 I work on the ground floor of the building. ........OK
  14 The hair of Bill is very long. ........bill's hair
  15 I couldn't go to the party of Catherine. .......catherine's party.
  16 What's the name of the woman who lies next door? ........OK
  17 Have you seen the car of the parents of Mike? ........mike's parents'car
  18 What's the meaning of this expression? ........OK
  19 Do you agree with the economic policy of the government? .......OK.
   
  baochau1112 thích bài này.
 6. TajSaker

  TajSaker Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  779
  Điểm thành tích:
  194

  1 Who is the owner of this restaurant? OK
  2 Where are the children of Chirs? Chirs's children
  3 Is this the umbrella of your friend? Your friend's umbrella
  4 Write your name at the top of the pages. OK
  5 I've never met the daughter of Charles. Charles's daughter
  6 Have you met the son of Mary and Dan? Mary and Dan's son
  7 We don't know the cause of the problem. OK
  8 Do we still have the newspaper of yesterday? yesterday's newspaper
  9 What's the name of this street? OK
  10 What is the cost of a new computer? OK
  11 The friends of your children are here. Your children's friends
  12 The garden of our neighbours is very nice. Our neighbours' garden
  13 I work on the ground floor of the building. OK
  14 The hair of Bill is very long. Bill's hair
  15 I couldn't go to the party of Catherine. Catherine's party
  16 What's the name of the woman who lies next door? OK
  17 Have you seen the car of the parents of Mike? Mike's parents' car
  18 What's the meaning of this expression? OK
  19 Do you agree with the economic policy of the government? The government's economic policy
   
  baochau1112 thích bài này.
 7. Thiên trường địa cửu

  Thiên trường địa cửu Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  549
  Điểm thành tích:
  181
  Nơi ở:
  Nghệ An

  1 Who is the owner of this restaurant? OK
  2 Where are the children of Chirs? Chirs's children
  3 Is this the umbrella of your friend? ....Your friend's umbrella....
  4 Write your name at the top of the pages. ...OK.....
  5 I've never met the daughter of Charles. .....Charles' s daughter...
  6 Have you met the son of Mary and Dan? ........Mary and Dan's son
  7 We don't know the cause of the problem. .....OK...
  8 Do we still have the newspaper of yesterday? .....OK...
  9 What's the name of this street? .....OK...
  10 What is the cost of a new computer? ......OK..
  11 The friends of your children are here. .. Your children's friends......
  12 The garden of our neighbours is very nice. .. Our neighbours's garden......
  13 I work on the ground floor of the building. ..OK......
  14 The hair of Bill is very long. ........Bill's hair
  15 I couldn't go to the party of Catherine. .....Catherine's party...
  16 What's the name of the woman who lies next door? ...the woman's name.....
  17 Have you seen the car of the parents of Mike? ...Mike's parents....
  18 What's the meaning of this expression? ..... This expession's meaning...
  19 Do you agree with the economic policy of the government? .......Ok.
   
  baochau1112 thích bài này.
 8. baochau1112

  baochau1112 Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  6,347
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 19/19 ^^
  E làm đúng 19/19 ^^
  Cậu làm đúng 19/19 ^^
  Cậu làm đúng 14/19 nhé ^^
  Cậu xem lại những câu mk bôi xanh nha ^^
   
  Thiên trường địa cửu thích bài này.
 9. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  In some of these sentences it would be more natural to use –'s or –'.
  Change the underlined parts where necessary.
  1 Who is the owner of this restaurant? OK
  2 Where are the children of Chirs? Chirs's children
  3 Is this the umbrella of your friend? ....your friend's umbrella....
  4 Write your name at the top of the pages. ....OK....
  5 I've never met the daughter of Charles. ...Charles's daughter.....
  6 Have you met the son of Mary and Dan? ....Mary and Dan's son....
  7 We don't know the cause of the problem. ....OK....
  8 Do we still have the newspaper of yesterday? ....yesterday's newspaper....
  9 What's the name of this street? ....OK....
  10 What is the cost of a new computer? ....OK....
  11 The friends of your children are here. ....your children's friends....
  12 The garden of our neighbours is very nice. ....our neighbors' garden....
  13 I work on the ground floor of the building. ....OK....
  14 The hair of Bill is very long. ...Bill's hair.....
  15 I couldn't go to the party of Catherine. ....Catherine's party....
  16 What's the name of the woman who lies next door? ....OK....
  17 Have you seen the car of the parents of Mike? ....Mike's parents' car....
  18 What's the meaning of this expression? ...OK.....
  19 Do you agree with the economic policy of the government? ....OK....
   
 10. Snowball fan ken

  Snowball fan ken Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  434
  Điểm thành tích:
  224

  In some of these sentences it would be more natural to use –'s or –'.
  Change the underlined parts where necessary.
  1 Who is the owner of this restaurant? OK
  2 Where are the children of Chirs? Chirs's children
  3 Is this the umbrella of your friend? .....your friend's umbrella...
  4 Write your name at the top of the pages. ........
  5 I've never met the daughter of Charles. ..charles's daughter......
  6 Have you met the son of Mary and Dan? ..Mary and Dan's son......
  7 We don't know the cause of the problem. ........
  8 Do we still have the newspaper of yesterday? ........
  9 What's the name of this street? ........
  10 What is the cost of a new computer? ........
  11 The friends of your children are here. ...your children's friends.....
  12 The garden of our neighbours is very nice. ..neighbours ' garden......
  13 I work on the ground floor of the building. ........
  14 The hair of Bill is very long. . bill's hair.......
  15 I couldn't go to the party of Catherine.Catherine's party ........
  16 What's the name of the woman who lies next door? ......
  17 Have you seen the car of the parents of Mike? mike's parents' car........
  18 What's the meaning of this expression? ........
  19 Do you agree with the economic policy of the government? ........
   
 11. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Mod Anh Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,812
  Điểm thành tích:
  434
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trái tim của Riky-Kun

  In some of these sentences it would be more natural to use –'s or –'.
  Change the underlined parts where necessary.
  1 Who is the owner of this restaurant? OK
  2 Where are the children of Chirs? Chirs's children
  3 Is this the umbrella of your friend? .Your friend 's umbrella
  4 Write your name at the top of the pages. ok
  5 I've never met the daughter of Charles. C's daughter
  6 Have you met the son of Mary and Dan? ok
  7 We don't know the cause of the problem. ok
  8 Do we still have the newspaper of yesterday? yesterday's newspaper
  9 What's the name of this street? ok
  10 What is the cost of a new computer? ok
  11 The friends of your children are here. Your children's friends
  12 The garden of our neighbours is very nice. our neighbors' garden
  13 I work on the ground floor of the building. ok
  14 The hair of Bill is very long. B's hair
  15 I couldn't go to the party of Catherine. C's party
  16 What's the name of the woman who lies next door? ok
  17 Have you seen the car of the parents of Mike? M's parents' car
  18 What's the meaning of this expression? ok
  19 Do you agree with the economic policy of the government? ok
  Lần đầu gặp bài kiểu này luôn ( Quên chưa Blend)
   
 12. Autumn Maple

  Autumn Maple Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  189
  Điểm thành tích:
  141

  1. Please go to _______ to pick up your ID card.
  a. third window b. the window three c. window third d. the third window

  2. May I have two ________ instead of beans, please?
  a. corn's ear b. ear of corns c. corn ears d. ears of corn

  3. If you want to find good information about graduate programs in the United States, look in ________ of the College Blue Books.
  a. volume two b. volume second c. the volume two d. second volume

  4. Let's buy our tickets while I still have ________ left.
  a. a few money b. a little moneys c. a few dollars d. a few dollar

  5. The assignment for Monday was to read ______ in your textbooks.
  a. chapter tenth b. the chapter ten c. chapter the tenth d. the tenth chapter

  6. I always put my best __________ in a safe- deposit box.
  a. jewelries b. jewelry's pieces c. pieces of jewelry d. piece of jewelries

  7. It's a shame that you have _______ time in New York on the tour.
  a. so few b. so little c. a few d. a little

  8. We haven't had ________ news from the disaster site since the earthquake.
  a. many b. quite a few c. much d. some

  9. John Kennedy was _________ of the United States.
  a. the thirty-five president b. the thirty fifth president
  c. the president thirty-fifth d. president the thirty-five

  10. I'll have a cup of tea and __________
  a. two toasts b. two piece of toasts
  c. two pieces of toast d. two pieces of toasts

  11. The ticket agent said that the plane would be boarding at _________
  a. the gate six b. sixth gate c. gate six d. the six gate

  12. I will need _______ about the climate before I make a final decision.
  a. a few informations b. a little informations
  c. a few information d. a little information

  13. Sending_______- "Special delivery" costs about fifteen times as much as sending it
  "regular delivery".
  a. mails b. a piece of mail c. a mail d. pieces of a mail

  14. The Chicago bus is parked at __________
  a. the lane two b. the two lane c. lane to d. lane the two

  15. We don't have ______ tonight
  a. many homeworks b. much homeworks c. many homework d. much homework

  16. __________ is the world's most abundant fossil fuel.
  a. The coal b. Coal c. Coals d. A coal

  17. ________ energy in a tornado is enormous.
  a. The b. An c. A d. Some

  18. The _________ of women earning Master's Degrees has risen sharply in recent years.
  a. sum b. amount c. number d. addition

  19. There is __________ rainfall on the Wst Coast of the United States than on the East
  Coats.
  a. fewer b. less c. little d. few

  20. In 1995______ Hawaii was admitted to the Union as the 50th State.
  a. the b. a c. an d. no article
   
 13. Perona03

  Perona03 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  98
  Điểm thành tích:
  69
  Nơi ở:
  Đồng Nai

  giờ mình ttham gia với các bạn được không nhỉ?
   
 14. Một Nửa Của Sự Thật

  Một Nửa Của Sự Thật Mod Anh Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,812
  Điểm thành tích:
  434
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trái tim của Riky-Kun

  Nếu vậy thì đợi 1 năm sau thì chị Châu quay lại hoặc đợi có người tiếp tục duy trì hoạt động của topic nha.
   
  ngchau2001 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY