bai ni ko lam dc giup minh voi

V

voldemort.wb

V

voldemort.wb

hjx gio thi da giai dc

Ta có ptpu:
CnH2n + 2 – 2m + mH2 -> CnH2n + 2 ĐK 1<n<5
a ma a
gọi a, b là số mol của Hdrocacbon và H2 trong hh X. Khối lượng của hh là mX = (a +b – ma)M2 = (a + b)M1.
=>
Xét hh có , ta có a+b=1, thay vào pt trên ta được
Ma = 1 – 0,4 = 0,6 (I) (1) => A=0,6/M
Ma + 2(1-a) = 13,4 (II)
Thay (I) vào (II) ta có
M = 19m + 2 kết hợp với hdrocacbon ở thể khí nên M<98 giá trị phù hợp là m = 2 => M=30
=> ct là C3H6.
 
Top Bottom