bài hình về đường trung bình của tam giác

N

nobita456

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ tam giac ABC có BI, CF là trung tuyến cắt nhau tại G. gọi M, N là trung điểm BG, CR. cho IF=5cm
a) chứng minh IF song song BC
b) tính BC
c) chứng minh rằng IF song song MN và IF=MN
làm ơn giúp đỡ mình bài hình khó này nhớ giải chi tiết hộ mình mình cám ơn nhiều lắm
 
T

thaolovely1412

a. [tex]\large\Delta[/tex] ABC có: AF=FB, AI=IC
\Rightarrow FI là đường trung bình
\Rightarrow FI//BC, [TEX]FI=\frac{BC}{2}[/TEX]
b. [TEX]BC=2FI=2.5=10 (cm)[/TEX]
c.[tex]\large\Delta[/tex] GMN có: GM=MB, GN=NC
\Rightarrow MN là đường trung bình
\Rightarrow MN//BC//FI, [TEX]MN=\frac{BC}{2}=FI[/TEX]
 
M

maivuongthuy

a.Xét\large\Delta ABC có:F là trung điểm AB
I là trung điểm AC
\Rightarrow FI là đường trung bình của tam giác ABC
\RightarrowFI//BC, FI=\frac{BC}{2}(1)
b.Từ(1)\Rightarrow BC=2FI=2.5=10 (cm)
c.Xét\large\Delta GMN có: GM=MB, GN=NC
\RightarrowMN là đường trung bình
\RightarrowMN//BC//FI, MN=\frac{BC}{2}=FI
vậy..................................................
 

anh quynh

Học sinh
Thành viên
23 Tháng bảy 2017
52
4
26
20
Hà Nội
Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM.Lấy điểm D thuộc AC sao cho DC=2AD, gọi BD cắt AM tại I, E là trung điểm CD.CMR:AI=MI
 
Top Bottom