bai hinh kho

Q

quyenhong123

M

maxqn

2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2; 0; 1), B(1; 0; 0), C(1; 1; 1) và
mặt phẳng (P):x + y +z-2=0. Viết phương trình mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có
tâm thuộc mặt phẳng (P).

Có vài hướng nhưng theo hướng này thử xem :D
+ Viết pt mp $(ABC)$
+ Tìm tọa độ tâm đt ngoại tiếp J tam giác $\Delta{ABC}$ (nằm trong mp $(ABC)$ luôn nhé)
+ Viết pt đt qua J vuông góc với $(ABC)$, đt này cắt $(P)$ tại điểm I là tâm mặt cầu cần tìm.
+ Bán kính thì có thể dùng Pytago hay tính trực tiếp IA, IB, IC :D
 
Q

quyenhong123

khong dung dau, mình chỉ cần viết phương trình IA=IB=IC và thay toạ độ điểm I vào (P) là ra, kết quả bạn làm ra ko đúng
 
M

maxqn

T có làm ra kquả nào đâu mà kêu kquả k đúng :|
------------------------------------
 
Top Bottom