Vật lí 8 Bài 7: ÁP SUẤT

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,081
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 7: ÁP SUẤT
Phần 1: LÝ THUYẾT SGK VÀ CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

I. Áp lực

Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
Tác dụng của áp lực càng lớn khi độ lớn của áp lực càng lớn hay diện tích mặt bị ép càng nhỏ.
1663686759627.png

C1: Trong số các áp lực ghi ở hình [imath]7.3a[/imath] và [imath]b[/imath], lực nào là áp lực?
1663686768400.png
Trả lời:
Hình [imath]a[/imath]: Áp lực chính là trọng lực của máy kéo.
Hình [imath]b[/imath]: Áp lực là lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh và lực của mũi đinh tác dụng lên bảng gỗ.

II. Áp suất

Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép
Công thức áp suất: [imath]p=\dfrac{F}{S}[/imath]
Đơn vị của áp suất là [imath]N/m^2[/imath] hay paxcan ([imath]Pa[/imath])
Với cùng một áp lực, diện tích bị ép càng nhỏ thì áp suất càng lớn.
1663686780590.png
1663686790221.png

C2: Hãy dựa vào thí nghiệm vẽ ở hình [imath]7.4[/imath], cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn của trường hợp [imath](1)[/imath] so với trường hợp [imath](2)[/imath] và của trường hợp [imath](1)[/imath] so với trường hợp [imath](3)[/imath].
1663686800510.png

Trả lời:
  • Cùng diện tích bị ép như nhau, nếu độ lớn của áp lực càng lớn thì tác dụng nó cũng càng lớn.
  • Cùng độ lớn của áp lực như nhau, nếu diện tích bị ép càng nhỏ thì tác dụng của áp lực càng lớn.
Như vậy, tác dụng của áp lực phụ thuộc vào diện tích bị ép và độ lớn của áp lực. Ta điền bảng so sánh:

Áp lực [imath]F[/imath]Diện tích bị ép [imath]S[/imath]Độ lún [imath]h[/imath]
[imath]F_2>F_1[/imath][imath]S_2=S_1[/imath][imath]h_2>h_1[/imath]
[imath]F_3=F_1[/imath][imath]S_3<S_1[/imath][imath]h_3>h_1[/imath]

C3: Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:
Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực……………….và diện tích bị ép…………

Trả lời:
Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.

C4: Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.
Trả lời:
  • Từ công thức áp suất: [imath]p=\dfrac{F}{S}[/imath]
  • Do đó, để tăng áp suất thì ta phải phải tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.
Ví dụ: Lưỡi dao, lưỡi kéo thường mài sắc, mũi đinh thường thật nhọn để giảm diện tích bị ép.

C5: Một xe tăng có trọng lượng [imath]340000 N[/imath]. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là [imath]1,5 m^2[/imath]. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của [imath]1[/imath] ô tô nặng [imath]2000 N[/imath] có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là [imath]250 cm^2[/imath].

Dựa vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi ở phần mở bài:

“Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình thường trên nền đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún bánh và sa lầy trên chính quãng đường này?”

Trả lời:
Đổi [imath]S_2 = 250 cm^2 = 0,025 m^2[/imath]
Áp suất của xe tăng lên mặt đường là: [imath]p_1=\dfrac{F_1}{S_1}=\dfrac{340000}{1,5}=226666,67N/m^2[/imath]
Áp suất của xe ô tô lên mặt đường là: [imath]p_2=\dfrac{F_2}{S_2}=\dfrac{20000}{0,0025}=800000N/m^2[/imath]
Như vậy, áp suất của xe ô tô lên mặt đường lớn hơn áp suất của xe tăng lên mặt đường.
Sở dĩ máy kéo chạy được bình thường trên nền đất mềm còn ô tô thì rất khó chạy trên nền đất mềm và thường bị sa lầy vì máy kéo có các bản xích giống như xe tăng, áp suất do máy kéo tác dụng xuống mặt đường nhỏ hơn so với áp suất của ô tô tác dụng xuống mặt đường.

Xem thêm:
[Vật lí 7] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 8] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 9] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 10] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 11] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 12] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
 
  • Love
Reactions: Hoàng Long AZ

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,081
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
Phần 2: Giải BT SBT

7.1: Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất?
A. Người đứng cả hai chân.
B. Người đứng co một chân.
C. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống.
D. Người đứng cả hai chân nhưng tay cầm quả tạ.

Trả lời: Chọn [imath]D[/imath]

7.2: Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng?
A. Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
B. Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.
C. Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép.
D. Muốn giảm áp suất thì phải giữ nguyên áp lực, tăng diện tích bị ép.

Trả lời: Chọn [imath]B[/imath]

7.7: Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng?
A. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.
B. Áp lực là lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép.
C. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích.
D. Giữa áp suất và áp lực không có mốì quan hệ nào.

Trả lời: Chọn [imath]C[/imath]

7.8: Một áp lực [imath]600N[/imath] gây áp suất [imath]3000N/m^2[/imath] lên diện tích bị ép có độ lớn:
A. [imath]2000cm^2[/imath]
B.[imath]200cm^2[/imath]
C.[imath]20cm^2[/imath]
D.[imath]0,2cm^2[/imath]

Trả lời: Chọn [imath]A[/imath]
Ta có: [imath]p=\dfrac{F}{S}=\dfrac{600}{3000}=0,2m^2=2000cm^2[/imath]

7.9: Hai người có khối lượng lần lượt là [imath]m_1[/imath] và [imath]m_2[/imath]. Người thứ nhấ đứng trên tấm ván diện tích [imath]S_1[/imath], người thứ hai đứng trên tấm ván diện tích [imath]S_2[/imath]. Nếu [imath]m_2=1,2m_1[/imath] và [imath]S_1=1,2S_2[/imath] thì khi so sánh áp suất hai người tác dụng lên mặt đất ta có:
A. [imath]p_1=p_2[/imath]
B. [imath]p_1=1,2p_2[/imath]
C. [imath]p_2=1,44p_1[/imath]
D. [imath]p_2=1,2p_1[/imath]

Trả lời: Chọn [imath]C[/imath]
Ta có: [imath]\left\{\begin{matrix} p_1=\dfrac{F_1}{S_1}=\dfrac{10m_1}{S_1}\\ p_2=\dfrac{F_2}{S_2}=\dfrac{10m_2}{S_2} \end{matrix}\right.\Rightarrow \dfrac{p_2}{p_1}=\dfrac{S_1m_2}{S_2m_1}=1,44[/imath]

7.14: Tại sao khi trời mưa, đường đất mềm lầy lội, người ta thường dù một tấm ván đặt trên đường để người hoặc xe đi?

Trả lời:
Khi trời mưa, đường đất lầy lội, người ta thường dùng một tấm ván đặt trên đường để tăng diện tích tiếp xúc, làm giảm áp lực lên đường nên khi đi không bị lún.

7.15: Tại sao mũi kim thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn?

Trả lời:
- Mũi kim nhọn làm giảm diện tích tiếp xúc nên tăng áp suất, do đó dễ dàng xuyên qua vải.
- Chân ghế chịu áp lực lớn nên phải có diện tích tiếp xúc lớn, để áp suất tác dụng lên mặt sàn nhỏ, ghế không bị gãy

Xem thêm:
[Vật lí 7] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 8] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 9] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 10] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 11] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
[Vật lí 12] HỆ THỐNG MỤC MỤC CÁC LỚP
 
  • Love
Reactions: Hoàng Long AZ
Top Bottom