Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

ichigochitoge

Học sinh
Thành viên
10 Tháng mười 2021
172
128
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 21. Vì sao đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất trong việc phát động CTTG I?
A. Có tiềm lực về kinh tế.
B. Có tiềm lực về quân sự.
C. Có tiềm lực về quân sự và ít thuộc địa.
D. Có tiềm lực về kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.
Câu 22. Vì sao Mĩ không tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất từ đầu?
A. Không biết ủng hộ bên nào. B. Buôn bán vũ khí cho cả hai bên.
C. Không thích tham gia chiến tranh. D. Không muốn mất lòng cả hai bên.
Câu 23. Cách mạng tháng 2-1917 là cuộc cách mạng
A. dân chủ tư sản kiểu cũ. B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. dân chủ tư sản kiểu mới. D. cách mạng tư sản.
III. VẬN DỤNG
Câu 24.
Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, vì sao cùng là đế quốc nhưng Nga lại yếu thế nhất về mọi mặt so với các nước còn lại tham chiến?
A. Nga chưa tiến hành cách mạng tư sản. B. Nga không chú trọng về quân sự, kinh tế.
C. Nga ít thuộc địa và tài nguyên thiên nhiên. D. Nga còn bị chế độ phong kiến kìm hãm.
Câu 25. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, những loại vũ khí mới nào đã tăng đáng kể sức mạnh cho các bên tham chiến?
A. Máy bay ném bom, tên lửa, pháo tự hành. B. Xe tăng, tàu ngầm, máy bay ném bom.
C. Xe tăng, bom nguyên tử, vũ khí hóa học. D. Tên lửa, bom nguyên tử, vũ khí hóa học.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 26.
Bài học quan trọng nhất mà Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại là
A. yêu chuộng hòa bình. B. lên án chiến tranh phi nghĩa.
C. lên án chiến tranh chính nghĩa. D. yêu hòa bình và lên án chiến tranh phi nghĩa.
Câu 27. Nga tuyên bố rút ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất vì
A. không còn đủ khả năng tham chiến. B. để lên án chiến tranh phi nghĩa.
C. bị thua các các cường quốc khác. D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 21. Vì sao đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất trong việc phát động CTTG I?
A. Có tiềm lực về kinh tế.
B. Có tiềm lực về quân sự.
C. Có tiềm lực về quân sự và ít thuộc địa.
D. Có tiềm lực về kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.
Câu 22. Vì sao Mĩ không tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất từ đầu?
A. Không biết ủng hộ bên nào. B. Buôn bán vũ khí cho cả hai bên.
C. Không thích tham gia chiến tranh. D. Không muốn mất lòng cả hai bên.
Câu 23. Cách mạng tháng 2-1917 là cuộc cách mạng
A. dân chủ tư sản kiểu cũ. B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. dân chủ tư sản kiểu mới. D. cách mạng tư sản.
III. VẬN DỤNG
Câu 24.
Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, vì sao cùng là đế quốc nhưng Nga lại yếu thế nhất về mọi mặt so với các nước còn lại tham chiến?
A. Nga chưa tiến hành cách mạng tư sản. B. Nga không chú trọng về quân sự, kinh tế.
C. Nga ít thuộc địa và tài nguyên thiên nhiên. D. Nga còn bị chế độ phong kiến kìm hãm.
Câu 25. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, những loại vũ khí mới nào đã tăng đáng kể sức mạnh cho các bên tham chiến?
A. Máy bay ném bom, tên lửa, pháo tự hành. B. Xe tăng, tàu ngầm, máy bay ném bom.
C. Xe tăng, bom nguyên tử, vũ khí hóa học. D. Tên lửa, bom nguyên tử, vũ khí hóa học.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 26.
Bài học quan trọng nhất mà Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại là
A. yêu chuộng hòa bình. B. lên án chiến tranh phi nghĩa.
C. lên án chiến tranh chính nghĩa. D. yêu hòa bình và lên án chiến tranh phi nghĩa.
Câu 27. Nga tuyên bố rút ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất vì
A. không còn đủ khả năng tham chiến. B. để lên án chiến tranh phi nghĩa.
C. bị thua các các cường quốc khác. D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công
Câu 21. Vì sao đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất trong việc phát động CTTG I?
A. Có tiềm lực về kinh tế.
B. Có tiềm lực về quân sự.
C. Có tiềm lực về quân sự và ít thuộc địa.
D. Có tiềm lực về kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.
Câu 22. Vì sao Mĩ không tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất từ đầu?
A. Không biết ủng hộ bên nào.
B. Buôn bán vũ khí cho cả hai bên.
C. Không thích tham gia chiến tranh.
D. Không muốn mất lòng cả hai bên.
Câu 23. Cách mạng tháng 2-1917 là cuộc cách mạng
A. dân chủ tư sản kiểu cũ.
B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. dân chủ tư sản kiểu mới.
D. cách mạng tư sản.
III. VẬN DỤNG
Câu 24. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, vì sao cùng là đế quốc nhưng Nga lại yếu thế nhất về mọi mặt so với các nước còn lại tham chiến?
A. Nga chưa tiến hành cách mạng tư sản.
B. Nga không chú trọng về quân sự, kinh tế.
C. Nga ít thuộc địa và tài nguyên thiên nhiên.
D. Nga còn bị chế độ phong kiến kìm hãm.
Câu 25. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, những loại vũ khí mới nào đã tăng đáng kể sức mạnh cho các bên tham chiến?
A. Máy bay ném bom, tên lửa, pháo tự hành.
B. Xe tăng, tàu ngầm, máy bay ném bom.
C. Xe tăng, bom nguyên tử, vũ khí hóa học.
D. Tên lửa, bom nguyên tử, vũ khí hóa học.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 26. Bài học quan trọng nhất mà Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại là
A. yêu chuộng hòa bình
B. lên án chiến tranh phi nghĩa.
C. lên án chiến tranh chính nghĩa.
D. yêu hòa bình và lên án chiến tranh phi nghĩa.
Câu 27. Nga tuyên bố rút ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất vì
A. không còn đủ khả năng tham chiến. B. để lên án chiến tranh phi nghĩa.
C. bị thua các các cường quốc khác.
D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công
 
  • Like
Reactions: ichigochitoge

buihung_201093@yahoo.com.vn

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2014
89
81
71
29
Hà Nội
Câu 21. Vì sao đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất trong việc phát động CTTG I?
A. Có tiềm lực về kinh tế.
B. Có tiềm lực về quân sự.
C. Có tiềm lực về quân sự và ít thuộc địa.
D. Có tiềm lực về kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.
Câu 22. Vì sao Mĩ không tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất từ đầu?
A. Không biết ủng hộ bên nào. B. Buôn bán vũ khí cho cả hai bên.
C. Không thích tham gia chiến tranh. D. Không muốn mất lòng cả hai bên.
Câu 23. Cách mạng tháng 2-1917 là cuộc cách mạng
A. dân chủ tư sản kiểu cũ. B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. dân chủ tư sản kiểu mới. D. cách mạng tư sản.
III. VẬN DỤNG
Câu 24.
Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, vì sao cùng là đế quốc nhưng Nga lại yếu thế nhất về mọi mặt so với các nước còn lại tham chiến?
A. Nga chưa tiến hành cách mạng tư sản. B. Nga không chú trọng về quân sự, kinh tế.
C. Nga ít thuộc địa và tài nguyên thiên nhiên. D. Nga còn bị chế độ phong kiến kìm hãm.
Câu 25. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, những loại vũ khí mới nào đã tăng đáng kể sức mạnh cho các bên tham chiến?
A. Máy bay ném bom, tên lửa, pháo tự hành. B. Xe tăng, tàu ngầm, máy bay ném bom.
C. Xe tăng, bom nguyên tử, vũ khí hóa học. D. Tên lửa, bom nguyên tử, vũ khí hóa học.
IV. VẬN DỤNG CAO
Câu 26.
Bài học quan trọng nhất mà Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại là
A. yêu chuộng hòa bình. B. lên án chiến tranh phi nghĩa.
C. lên án chiến tranh chính nghĩa. D. yêu hòa bình và lên án chiến tranh phi nghĩa.
Câu 27. Nga tuyên bố rút ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất vì
A. không còn đủ khả năng tham chiến. B. để lên án chiến tranh phi nghĩa.
C. bị thua các các cường quốc khác. D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công
Phương án B câu 25 là chưa chuẩn xác, vì những hạn chế về công nghệ, tư duy chiến tranh và tài nguyên thì trong ww1, máy bay ném bom thực sự chưa có đất diễn do yêu cầu về trọng tải, sức bền và độ chính xác thì chuẩn ra chỉ có các khinh khí cầu làm từ da bò là đáp ứng được cơ mà thường chỉ đánh ngày chứ đêm không ăn thua do công nghệ xác định hướng kém . Thêm nữa xét về tính hiệu quả chỉ có Đức của phe liên minh trung tâm là dùng ổn chứ team hiệp ước làm ăn chán phè, vậy nên chỉ có xe tăng và tàu ngầm là vũ khí hiệu quả còn chiến cơ nói chung còn rất hạn chế chỉ có tác dụng trong trinh sát và không chiến giới hạn chớ về cường kích và oanh tạc khá hạn chế
 
Last edited:
  • Like
Reactions: ichigochitoge
Top Bottom