Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

ichigochitoge

Học sinh
Thành viên
10 Tháng mười 2021
172
128
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 16. Từ cuối năm 1916, Đức, Áo-Hung từ thế
A. chủ động sang bị động. B. chủ động sang phòng ngự ở phía Tây.
C. bị động sang chủ động. D. Chủ động sang phòng ngự trên cả hai mặt trận.
Câu 17. Trong cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga đã nêu khẩu hiệu
A. “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”.
B. “Biến chiến tranh đế quốc thành cuộc cách mạng vô sản”.
C. “Biến chiến tranh đế quốc thành cuộc cách mạng tư sản”.
D. “Biến chiến tranh đế quốc thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ”.
Câu 18. Ý nào dưới đây không là kết quả của cách mạng tháng 2-1917?
A. Chế độ Nga hoàng bị lật đổ.
B. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.
C. Nước nga vẫn tiếp tục chiến tranh đế quốc.
D. Nước Nga thoát khỏi chiến tranh đế quốc.
Câu 19. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. do mâu thuẫn về thuộc địa. B. do mâu thuẫn về chính trị.
C. do mâu thuẫn về kinh tế. D. do mâu thuẫn về văn hóa.
Câu 20. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện trong việc
A. tranh chấp quyền lực. B. cạnh tranh thuộc địa và thị trường.
C. cạnh tranh về xuất khẩu hàng hóa. D. Cạnh tranh về quân sự
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Câu 16. Từ cuối năm 1916, Đức, Áo-Hung từ thế
A. chủ động sang bị động. B. chủ động sang phòng ngự ở phía Tây.
C. bị động sang chủ động. D. Chủ động sang phòng ngự trên cả hai mặt trận.
Câu 17. Trong cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga đã nêu khẩu hiệu
A. “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”.
B. “Biến chiến tranh đế quốc thành cuộc cách mạng vô sản”.
C. “Biến chiến tranh đế quốc thành cuộc cách mạng tư sản”.
D. “Biến chiến tranh đế quốc thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ”.
Câu 18. Ý nào dưới đây không là kết quả của cách mạng tháng 2-1917?
A. Chế độ Nga hoàng bị lật đổ.
B. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.
C. Nước nga vẫn tiếp tục chiến tranh đế quốc.
D. Nước Nga thoát khỏi chiến tranh đế quốc.
Câu 19. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. do mâu thuẫn về thuộc địa. B. do mâu thuẫn về chính trị.
C. do mâu thuẫn về kinh tế. D. do mâu thuẫn về văn hóa.
Câu 20. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện trong việc
A. tranh chấp quyền lực. B. cạnh tranh thuộc địa và thị trường.
C. cạnh tranh về xuất khẩu hàng hóa. D. Cạnh tranh về quân sự

Câu 16. Từ cuối năm 1916, Đức, Áo-Hung từ thế
A. chủ động sang bị động. B. chủ động sang phòng ngự ở phía Tây.
C. bị động sang chủ động. D. Chủ động sang phòng ngự trên cả hai mặt trận.
Câu 17.
Trong cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga đã nêu khẩu hiệu
A. “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”.
B. “Biến chiến tranh đế quốc thành cuộc cách mạng vô sản”.
C. “Biến chiến tranh đế quốc thành cuộc cách mạng tư sản”.
D. “Biến chiến tranh đế quốc thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ”.
Câu 18. Ý nào dưới đây không là kết quả của cách mạng tháng 2-1917?
A. Chế độ Nga hoàng bị lật đổ.
B. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.
C. Nước nga vẫn tiếp tục chiến tranh đế quốc.
D. Nước Nga thoát khỏi chiến tranh đế quốc.
Câu 19.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. do mâu thuẫn về thuộc địa. B. do mâu thuẫn về chính trị.
C. do mâu thuẫn về kinh tế. D. do mâu thuẫn về văn hóa.
Câu 20. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện trong việc
A. tranh chấp quyền lực. B. cạnh tranh thuộc địa và thị trường.
C. cạnh tranh về xuất khẩu hàng hóa. D. Cạnh tranh về quân sự

Trên đây là đáp án tham khảo của mình, nếu có thắc mắc bạn có thể cmt ngay bên dưới topic ạ.

=> Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
Top Bottom