Sinh 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (Giải bài tập SGK)

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Câu 1: Trình bày cơ chế hoạt động của tuyến tụy
Trả lời:
Tuyến tụy tiết ra 2 loại hoocmon để giúp điều hòa đường huyết ở mức ổn định
+ Khi lượng đường lớn hơn 0,12%, tế bào [imath]\beta[/imath] tiết hoocmon insulin biến glucozo thành glicogen. Hạ đường huyết xuống mức bình thường
+ Khi lượng đường nhỏ hơn 0,12% tế bào [imath]\alpha[/imath] tiết hoocmon glucagon biến glicogen thành glucozo. Nâng đường huyết lên mức bình thường
Câu 2: Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết
Trả lời:
Hoạt động của tuyến yên và các tuyến nội tiết khác có mối quan hệ qua lại với nhau:
+ Hoocmon của tuyến yên tiết ra có tác dụng điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết khác như: tuyến trên thận, tuyến sinh dục, tuyến giáp
+ Các tuyến nội tiết khác cũng có tác động tăng cường hay kìm hãm hoạt động của tuyến yên nhờ sự tiết ít hay nhiều hàm lượng hoocmon của mỗi tuyến nội tiết đó (thông tin ngược)
Ví dụ:
Điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận:
+ Thùy trước tuyến yên tiết hoocmon ACTH kích thích cho vỏ trên tuyến trên thận tiết hoocmon cooctizon điều hòa lượng K+ và Na+ trong máu.
+ Khi hàm lượng cooctizon trong máu quá cao sẽ theo máu tác động lên vùng dưới đồi dẫn đến tiết chất kìm hãm thùy trước tuyến yên tiết hoocmôn ACTH, hoặc tác động trực tiếp thùy trước tuyến yên làm giảm tiết hoocmôn ACTH dẫn đến vỏ tuyến trên thận giảm tiết cooctizon và hàm lượng được cân bằng.
 
Top Bottom