Vật lí 10 Bài 4: Chuyển động thẳng

newt21

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
17 Tháng tư 2022
592
1
509
126
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chương 2: Mô tả chuyển động
Bài 4: Chuyển động thẳng
1. Tốc độ:
Nhắc lại một số khái niệm cơ bản trong chuyển động:
- Vị trí: Để xác định vị trí của vật, ta cần phải chọn một vật khác làm gốc. Sau đó gắn vào vật này một trục Ox (chuyển động thẳng) hoặc hệ toạ độ Oxy (chuyển động trong mặt phẳng). Khi đó, vị trí của vật có thể được xác định bởi tọa độ [imath]x=\overline{OM}[/imath] hoặc [imath](x,y)[/imath]
Vật làm gốc, hệ trục toạ độ kết hợp với đồng hồ đo thời gian tạo thành hệ quy chiếu.
- Thời điểm: Thời gian có thể biểu diễn thành một trục gọi là trục thời gian. Chọn một điểm nhất định làm gốc thời gian thì mọi điểm khác trên trục thời gian được gọi là thời điểm.
- Quỹ đạo: Đường nối những vị trí liên tiếp của vật theo thời gian trong quá trình chuyển động.

+ Tốc độ trung bình: là đại lượng được xác định bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian để vật thực hiện quãng đường đó.
[math]v_{tb}=\dfrac{s}{\Delta t}[/math] + Tốc độ tức thời [imath](v):[/imath] là tốc độ trung bình tính trong khoảng thời gian rất nhỏ, diễn tả sự nhanh, chậm của chuyển động tại thời điểm đó. Trong hệ [imath]SI[/imath], đơn vị của tốc độ là [imath]m/s.[/imath]

2. Độ dịch chuyển:
Độ dịch chuyển được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật.
[math]d=x_{2}-x_{1}=\Delta x[/math]
3. Vận tốc
-Vận tốc trung bình: là đại lượng vectơ được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để vật thực hiện độ dịch chuyển đó.
[math]\overrightarrow{v_{tb}}=\frac{\overrightarrow{d}}{\Delta t}=\frac{\overrightarrow{\Delta x}}{\Delta t}[/math]
-Vận tốc tức thời: là vận tốc trung bình trong trong một khoảng thời gian rất nhỏ. Độ lớn của vận tốc tức thời chính là tốc độ tức thời.

-Vận tốc tức thời của vật tại một thời điểm được xác định bởi độ dốc của tiếp tuyến với đô thị [imath](d - t)[/imath] tại thời điểm đang xét. Tốc độ tức thời chính là độ lớn của độ dốc tiếp tuyến.
1659948874085.png
------
Xem thêm: HỆ THỐNG MỤC LỤC CÁC BÀI VẬT LÍ 10
 
Last edited:
Top Bottom