Toán 8 (ax2 + bx – c).2a2x

dangxuanchuon

Học sinh
Thành viên
31 Tháng bảy 2022
109
61
46
Phú Yên
Mình nghĩ bạn muốn cái này:
[math](ax^2+bx-c) \cdot 2a^2x[/math]Đáp án
[math]2a^3x^3+2a^2bx^2+ 2a^2cx[/math]
 
Top Bottom