Địa 12 [Atlat] Hành chính

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn,
Hãy giở Atlat ra và làm ngay nào!
Bật mí: Trang 4-5 Atlat Địa Lí Việt Nam

1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá. B. Quảng Ngãi. C. Quảng Ninh. D. Hà Nam.

2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

Mục tiêu: 5/5
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá. B. Quảng Ngãi. C. Quảng Ninh. D. Hà Nam.

2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

sao câu 4 5 giống nhau vậy nhỉ? :D
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Chào các bạn,
Hãy giở Atlat ra và làm ngay nào!
Bật mí: Trang 4-5 Atlat Địa Lí Việt Nam

1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá. B. Quảng Ngãi. C. Quảng Ninh. D. Hà Nam.

2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

Mục tiêu: 5/5
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá.
B. Quảng Ngãi.
C. Quảng Ninh.
D. Hà Nam.
2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên.
B.
Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.

5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá.
B. Quảng Ngãi.
C. Quảng Ninh.
D. Hà Nam.
2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên.
B.
Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá.
B. Quảng Ngãi.
C. Quảng Ninh.
D. Hà Nam.
2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên.
B.
Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá.
B. Quảng Ngãi.
C. Quảng Ninh.
D. Hà Nam.
2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên.
B.
Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá. B. Quảng Ngãi. C. Quảng Ninh. D. Hà Nam.

2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

Mục tiêu: 4/4
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá. B. Quảng Ngãi. C. Quảng Ninh. D. Hà Nam.

2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

sao câu 4 5 giống nhau vậy nhỉ? :D
Hì hì, xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn này.
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A.
Thanh Hoá.
B. Quảng Ngãi.
C. Quảng Ninh.
D. Hà Nam.
2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên.
B.
Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.

5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A.
Thanh Hoá.
B. Quảng Ngãi.
C. Quảng Ninh.
D. Hà Nam.
2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên.
B.
Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A. Thanh Hoá. B. Quảng Ngãi. C. Quảng Ninh. D. Hà Nam.

2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Khánh Hoà. D. Cà Mau.

Mục tiêu: 4/4
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A.
Thanh Hoá.
B. Quảng Ngãi.
C. Quảng Ninh.
D. Hà Nam.
2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D.
Cà Mau.
3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên.
B.
Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?
A.
Thanh Hoá.
B. Quảng Ngãi.
C. Quảng Ninh.
D. Hà Nam.
2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Đông của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D.
Cà Mau.
3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Tây của đất nước?
A. Điện Biên.
B.
Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Nam của đất nước?
A.
Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.
Chúc mừng các bạn đã xuất sắc trong 5 câu đầu tiên.
Để bù lại lỗi câu 5 trước đó, mình xin tặng các bạn một số câu hỏi tiếp theo nhé!


5*.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Bắc của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.

6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?
A. Quảng Nam.
B. Đà Nẵng.
C. Khánh Hoà.
D. Bình Định.

7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?
A. Quảng Nam.
B. Đà Nẵng.
C. Khánh Hoà.
D. Bình Định.

8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết bán đảo Sơn Trà thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?
A. Quảng Nam.
B. Đà Nẵng.
C. Khánh Hoà.
D. Bình Định.


9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp cả Lào và Campuchia?
A. Gia Lai.
B. Kon Tum.
C. Đắk Lắk.
D. Đắk Nông.

10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với cả Lào và Trung Quốc?
A. Hà Giang.
B. Điện Biên.
C. Lai Châu.
D. Lào Cai.
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Đáp án đây nhé!

5*.
Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có điểm cực Bắc của đất nước?
A. Điện Biên.
B. Hà Giang.
C. Khánh Hoà.
D. Cà Mau.

6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?
A. Quảng Nam.
B. Đà Nẵng.
C. Khánh Hoà.
D. Bình Định.

7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?
A. Quảng Nam.
B. Đà Nẵng.
C. Khánh Hoà.
D. Bình Định.

8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết bán đảo Sơn Trà thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?
A. Quảng Nam.
B. Đà Nẵng.
C. Khánh Hoà.
D. Bình Định.

9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp cả Lào và Campuchia?
A. Gia Lai.
B. Kon Tum.
C. Đắk Lắk.
D. Đắk Nông.

10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với cả Lào và Trung Quốc?
A. Hà Giang.
B. Điện Biên.
C. Lai Châu.
D. Lào Cai.
Chúc các bạn ngày mới vui vẻ^^
 
  • Like
Reactions: Elishuchi
Top Bottom