English THCS Answer and explain "why?"

Thảo luận trong 'Hỏi - Đáp Tiếng Anh THCS' bắt đầu bởi JoJo- TJZ, 28 Tháng bảy 2021.

Lượt xem: 120

 1. JoJo- TJZ

  JoJo- TJZ Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  59
  Điểm thành tích:
  11
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Vạn Thái
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt sáu môn học.


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Choose the best option (from A, B, C or D) to complete each sentence
  1.What does she _ ? – She’s beautiful.
  A. like B. looks C. look like D. look as

  2.We should do morning exercises ____________so as to stay healthy.
  B. regular B. regularly C. good D. hardly

  3.I’ll be home___________ seven because I want to see the seven o’clock news.
  C. at B. on C. after D. before

  4.We have built this house_______________ last month.
  D. at B. since C. for D. in

  5. Life in the city is__________ than life in the countryside.
  A. dangerous B.more dangerous C.dangerouser D.most dangerous

  6. This is the tablet ________I bought from the supermarket.
  A. who B. whom C. whose D. which

  7. The Earth may soon become_________ dangerous place to live.
  A. the B.an C.a D. X

  8. My uncle asked me how many subjects I ___________then .
  A. study B. am studying C. was studying D. studied

  9. If the air isn’t polluted, our quality of life_________ better.
  A. will be B. is C. would be D.was

  10. This ring might________ of pure gold.
  A.be make B. be made C.make D.is made

  11. Teachers often give students some_______ advice before exams.
  A. practical B. pratice C. practically D.practise
  Answer and explain "why?"
   
  Last edited: 28 Tháng bảy 2021
  Nguyễn Linh_2006 thích bài này.
 2. Nguyễn Linh_2006

  Nguyễn Linh_2006 Mod Hóa Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,699
  Điểm thành tích:
  926
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT chuyên Lê Hồng Phong

  Bạn tham khảo tại đây
   
  Junery N, Ánh 01hoàng việt nam thích bài này.
 3. Hàn Lê Diễm Quỳnh

  Hàn Lê Diễm Quỳnh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  639
  Điểm thành tích:
  76

  1.What does she _ ? – She’s beautiful.
  A. like B. looks C. look like D. look as

  2.We should do morning exercises ____________so as to stay healthy.
  B. regular B. regularly C. good D. hardly

  3.I’ll be home___________ seven because I want to see the seven o’clock news.
  C. at B. on C. after D. before

  4.We have built this house_______________ last month.
  D. at B. since C. for D. in

  5. Life in the city is__________ than life in the countryside.
  A. dangerous B.more dangerous C.dangerouser D.most dangerous

  6. This is the tablet ________I bought from the supermarket.
  A. who B. whom C. whose D. which

  7. The Earth may soon become_________ dangerous place to live.
  A. the B.an C.a D. X

  8. My uncle asked me how many subjects I ___________then .
  A. study B. am studying C. was studying D. studied

  9. If the air isn’t polluted, our quality of life_________ better.
  A. will be B. is C. would be D.was

  10. This ring might________ of pure gold.
  A.be make B. be made C.make D.is made

  11. Teachers often give students some_______ advice before exams.
  A. practical B. pratice C. practically D.practise
   
  Junery N thích bài này.
 4. Ánh 01

  Ánh 01 Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  703
  Điểm thành tích:
  386
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  TH và THCS Đông Hoàng

  1.What does she _ ? – She’s beautiful.
  A. like B. looks C. look like D. look as
  Look like: miêu tả về ngoại hình, vẻ bề ngoài của ai hoặc thứ gì đó (trông giống, giống như, nhìn giống…)

  2.We should do morning exercises so as to stay healthy.
  B. regular B. regularly C. good D. hardly
  regularly: đều đặn

  3.I’ll be home seven because I want to see the seven o’clock news.
  C. at B. on C. after D. before
  before: trước
  Dịch: Tôi sẽ về nhà trước 7 giờ bởi vì tôi muốn xem thời sự.

  4.We have built this house last month.
  D. at B. since C. for D. in
  Trong câu có “have built” nên sử dụng thì HTHT
  Since + mốc thời gian
  For + khoảng thời gian

  5. Life in the city is than life in the countryside.
  A. dangerous B.more dangerous C.dangerouserD.most dangerous
  Có “than” nên đây là câu so sánh hơn.
  More + tính từ dài.

  6. This is the tablet ________I bought from the supermarket.
  A. who B. whom C. whose D. which
  Which: đại từ quan hệ (cái là duy nhất) thay thế cho danh từ chỉ vật.

  7. The Earth may soon become dangerous place to live.
  A. the B.an C.a D. X
  a+ từ hoặc cụm từ bắt đầu bằng phụ âm.

  8. My uncle asked me how many subjects I ___________then .
  A. study B. am studying C. was studying D. studied
  Đây là câu gián tiếp.
  Now-> then.
  Nên thì HTTD -> QKTD (is studying -> was studying)

  9. If the air isn’t polluted, our quality of life better.
  A. will be B. is C. would be D.was
  Đây là câu điều kiện loại 1, câu bị động ở HT
  If S V(hiện tại) , S will V.


  10. This ring might of pure gold.
  A.be make B. be made C.make D.is made
  Đây là câu bị động, Might + V

  11. Teachers often give students some advice before exams.
  A. practical B. pratice C. practically D.practise
  Adj + N

  12. Air pollution , the greenhouse effect and global have a negative on the environment.
  A.pollution B.preservation C.results D. impact
  have a negative impact on : tác động xấu đến

  13. Tom: “Would you like to go camping with us this weekend ?
  Peter : "______"
  A. Yes, you would B. Yes, I’d love to C. No, I won’t D. You’re welcome
  Đây là câu lời mời nên trả lời “yes, I’d love to”

  P/s: mình không giỏi môn văn nên diễn đạt hơi kém bạn ạ, bạn tham khảo nhá!
   
 5. Cindy Phạm_2007

  Cindy Phạm_2007 Giải Nhì event Thế giới Sinh học 2 Thành viên

  Bài viết:
  167
  Điểm thành tích:
  246
  Nơi ở:
  Lâm Đồng
  Trường học/Cơ quan:
  HOCMAI FORUM

  1.What does she _ ? – She’s beautiful.
  A. like B. looks C. look like D. look as
  -> Hỏi về ngoại hình (What + do/does + S + look like?)

  2.We should do morning exercises so as to stay healthy.
  B. regular B. regularly C. good D. hardly
  -> Regulary: Một cách đều đặn, thường xuyên.

  3.I’ll be home seven because I want to see the seven o’clock news.
  C. at B. on C. after D. before
  -> Vì ở đề thì bản tin có lúc 7h nên phải về nhà trước 7h

  4.We have built this house last month.
  D. at B. since C. for D. in
  -> Dịch: Chúng tôi xây ngôi nhà này từ tháng trước

  5. Life in the city is__________ than life in the countryside.
  A. dangerous B.more dangerous C.dangerouser D.most dangerous
  -> So sánh hơn với tính từ dài (S + V + more/less + adj/adv + than + N)

  6. This is the tablet ________I bought from the supermarket.
  A. who B. whom C. whose D. which

  7. The Earth may soon become dangerous place to live.
  A. the B.an C.a D. X
  -> Dùng a vì dangerous bắt đầu bằng 1 phụ âm.

  8. My uncle asked me how many subjects I ___________then .
  A. study B. am studying C. was studying D. studied
  -> Reported speech nên chỉ có câu c là đáp án hợp lệ.

  9. If the air isn’t polluted, our quality of life better.
  A. will be B. is C. would be D.was
  -> Câu điều kiện loại 1 (Vì mệnh đề if chia ở hiện tại đơn)
  If + present tense + S + future simple + V-inf.


  10. This ring might of pure gold.
  A.be make B. be made C.make D.is made
  -> Cấu trúc: Might + v-inf

  11. Teachers often give students some advice before exams.
  A. practical B. pratice C. practically D.practise
  Cậu lấy đâu 2 câu nữa vậy ??


   
 6. Nguyễn Linh_2006

  Nguyễn Linh_2006 Mod Hóa Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,699
  Điểm thành tích:
  926
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT chuyên Lê Hồng Phong

  Câu bị động mà?
  [tex]\Rightarrow[/tex] B. be made
  [tex]\Rightarrow[/tex] A. practical
  some practical advice (n)
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY