Hóa 11 Anken

Trần Thị Kim Hằng

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng mười hai 2018
14
1
6
20
Bình Dương
THCS-THPT Nguyễn Khuyến

Trần Thị Kim Hằng

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng mười hai 2018
14
1
6
20
Bình Dương
THCS-THPT Nguyễn Khuyến

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
19
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
1. Điều chế PE từ natri axetat
2. Điều chế etilen glycol từ ancol propylic
3. Anken A làm mất màu dung dịch nước Brom, biết trong phân tử A có 14 liên kết xích ma và A có đồng phân hình học.
1,
CH3COONa + NaOH ---> CH4↑ + Na2CO3
CH4 ---> C2H2 + H2 (Đk: 1500 độ- làm lạnh nhanh)
C2H2 + H2 ---> C2H4 (nhiệt, xt)
điều chế PE từ C2H4 thì dùng phản ứng trùng hợp nhé
 
Top Bottom