Sử 8 Anh

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
127
193
21
12
Cà Mau
Tân lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nội dung nào sau đây không thuộc biểu hiện phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh thế kỉ XVII?
A. Công trường thủ công ra đời và phát triển mạnh
B. Những trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính lớn được hình thành
C. Hiện tượng rào đất cướp ruộng trong nông nghiệp
D. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài được đẩy mạnh
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
1,119
1
1,290
176
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Nội dung nào sau đây không thuộc biểu hiện phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh thế kỉ XVII?
A. Công trường thủ công ra đời và phát triển mạnh
B. Những trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính lớn được hình thành
C. Hiện tượng rào đất cướp ruộng trong nông nghiệp
D. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài được đẩy mạnh
Nội dung nào sau đây không thuộc biểu hiện phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh thế kỉ XVII?
A. Công trường thủ công ra đời và phát triển mạnh
B. Những trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính lớn được hình thành
C. Hiện tượng rào đất cướp ruộng trong nông nghiệp
D. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài được đẩy mạnh
 
Top Bottom