Ngoại ngữ Anh

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
22
Khánh Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/" I was not there at the time". said he.
He denied being there at the time.
He dined that he was there at the time.
Câu trên mik thấy 2 câu đáp án đều giống nhau nhưng sao lại chọn câu a nhỉ??
2/Jim wishes he....... Jane to his birthday party last night.
a. invited b. would invite c. have invited d. had invited
Trả lời và gthich giúp mik luôn nhe.
JFBQ00157070202B
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
1/" I was not there at the time". said he.
He denied being there at the time.
He dined that he was there at the time.
Câu trên mik thấy 2 câu đáp án đều giống nhau nhưng sao lại chọn câu a nhỉ??
2/Jim wishes he....... Jane to his birthday party last night.
a. invited b. would invite c. have invited d. had invited
Trả lời và gthich giúp mik luôn nhe.
JFBQ00157070202B
1/" I was not there at the time". said he.
A. He denied being there at the time.
B. He denied that he was there at the time.
Câu B là "He denied that he had been there at the time" mới đúng bạn nhé
2/Jim wishes he....... Jane to his birthday party last night.
a. invited b. would invite c. have invited d. had invited

Câu ước loại 3: là câu ước trái với 1 sự thật trong quá khứ
Cấu trúc: S + wish + S + had + VpII
 

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
1/" I was not there at the time". said he.
He denied being there at the time.
He dined that he was there at the time.
Câu trên mik thấy 2 câu đáp án đều giống nhau nhưng sao lại chọn câu a nhỉ??
2/Jim wishes he....... Jane to his birthday party last night.
a. invited b. would invite c. have invited d. had invited
Trả lời và gthich giúp mik luôn nhe.
JFBQ00157070202B
1/" I was not there at the time". said he.
He denied being there at the time.
He denied that he was there at the time.
--->deny doing sth: phủ nhận làm điều gì.

2/Jim wishes he....... Jane to his birthday party last night.
a. invited b. would invite c. have invited d. had invited
---->Dùng câu ao ước loại 3: Ao ước một điều trái với sự thật trong quá khứ
 
Last edited:

Nguyễn Thị Phanh

Banned
Banned
14 Tháng tám 2017
185
142
36
20
Phú Thọ
1)" I was not there at the time". said he.
He denied being there at the time.
He denied that he was there at the time.
--->deny doing sth: phủ nhận làm điều gì.
2)Jim wishes he....... Jane to his birthday party last night.
a. invited b. would invite c. have invited d. had invited
---->Dùng câu ao ước loại 3: S + wish + S + had + VpII
 
Top Bottom