Toán 9 Anh chị giúp e bài này vs ạ!

JuminaPham

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng bảy 2022
18
16
6
27
Thành phố Hồ Chí Minh
kienthucseo.net
TP Hồ Chí Minh
Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M, ta cần phải tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi hạng số trong biểu thức.

x^2 là một hạng số bình phương, nên nó sẽ luôn luôn là số dương.
5.(x+y) là một hạng số tuyến tính, nên nó sẽ luôn luôn là số dương.
4x√y là một hạng số tuyến tính, nó sẽ luôn luôn là số âm.
4√x - 14√y là một hạng số tuyến tính, nó sẽ luôn luôn là số âm.
2039 là một hạng số hằng số, nó sẽ luôn luôn là số dương.

Ta có thể thấy rằng, để giá trị của biểu thức M là nhỏ nhất, x và y cần đặt giá trị nhỏ nhất có thể (0) vì cả x^2 và 5.(x+y) sẽ luôn luôn là số dương.

Vậy, giá trị nhỏ nhất của biểu thức M là :

M = x^2 + 5.(x+y) - 4x√y - 4√x - 14√y + 2039
= 0 + 5.0 - 4.0.0 - 4.0 - 14.0 + 2039
= 2039

Kết luận: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = 2039
 

Nakki

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng tư 2022
49
41
6
Nghệ An
Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M, ta cần phải tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi hạng số trong biểu thức.

x^2 là một hạng số bình phương, nên nó sẽ luôn luôn là số dương.
5.(x+y) là một hạng số tuyến tính, nên nó sẽ luôn luôn là số dương.
4x√y là một hạng số tuyến tính, nó sẽ luôn luôn là số âm.
4√x - 14√y là một hạng số tuyến tính, nó sẽ luôn luôn là số âm.
2039 là một hạng số hằng số, nó sẽ luôn luôn là số dương.

Ta có thể thấy rằng, để giá trị của biểu thức M là nhỏ nhất, x và y cần đặt giá trị nhỏ nhất có thể (0) vì cả x^2 và 5.(x+y) sẽ luôn luôn là số dương.

Vậy, giá trị nhỏ nhất của biểu thức M là :

M = x^2 + 5.(x+y) - 4x√y - 4√x - 14√y + 2039
= 0 + 5.0 - 4.0.0 - 4.0 - 14.0 + 2039
= 2039

Kết luận: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = 2039
JuminaPhamhạng số tuyến tính là ntn ạ? x,y là các số thực không âm thì căn của chúng dương chứ ạ.4x√y dương chứ ạ.Nhưng mà làm sao để biết4√x-14√y là số âm ạ?
 

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
200
126
36
Khánh Hòa
Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M, ta cần phải tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi hạng số trong biểu thức.

x^2 là một hạng số bình phương, nên nó sẽ luôn luôn là số dương.
5.(x+y) là một hạng số tuyến tính, nên nó sẽ luôn luôn là số dương.
4x√y là một hạng số tuyến tính, nó sẽ luôn luôn là số âm.
4√x - 14√y là một hạng số tuyến tính, nó sẽ luôn luôn là số âm.
2039 là một hạng số hằng số, nó sẽ luôn luôn là số dương.

Ta có thể thấy rằng, để giá trị của biểu thức M là nhỏ nhất, x và y cần đặt giá trị nhỏ nhất có thể (0) vì cả x^2 và 5.(x+y) sẽ luôn luôn là số dương.

Vậy, giá trị nhỏ nhất của biểu thức M là :

M = x^2 + 5.(x+y) - 4x√y - 4√x - 14√y + 2039
= 0 + 5.0 - 4.0.0 - 4.0 - 14.0 + 2039
= 2039

Kết luận: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = 2039
JuminaPhambài của bạn sai rồi thế vào x=y=1 nó ra 2028 nhỏ hơn min bạn tìm nên đáp án của bạn sai
 
Last edited:
Top Bottom