Ngoại ngữ Anh 9

Junly Hoàng EXO-L

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng bảy 2017
305
178
94
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

sử dụng đúng mẫu của từ trong các hộp để hoàn thành các câu trong nhóm A dưới đây. Bạn có thể sử dụng một số từ nhiều hơn một lần. Trong một số trường hợp nhiều từ có thể đúng
A: think; consider; regard; believe; mean
1. Please...my offer and call me if you decide to sell
2. I have been...of taking a holiday. I..I deserve it because I've worked hard all year
3. The death penalty is...as barbaric practice by most people.
4. I don't...he really...what he is saying because he's usually joking.
5. I didn't...to offend you. Please...me
 

Nguyễn Thị Phanh

Banned
Banned
14 Tháng tám 2017
185
142
36
19
Phú Thọ
1. Please.....believe.....my offer and call me if you decide to sell
2. I have been...consider.....of taking a holiday. I....rhink....I deserve it because I've worked hard all year
3. The death penalty is.....regarded /considered...as barbaric practice by most people.
4. I don't..think...he really.regard....what he is saying because he's usually joking.
5. I didn't..mean....to offend you. Please..believe....me
=> like nhé :p:p:p
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
20
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
A: think; consider; regard; believe; mean
1. Please.consider/regard..my offer and call me if you decide to sell
2. I have been.thinking..of taking a holiday. I.believe.I deserve it because I've worked hard all year
3. The death penalty is..regarded.as barbaric practice by most people.
4. I don't..think.he really.considers..what he is saying because he's usually joking.
5. I didn't .mean..to offend you. Please..believe.me
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
19
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
sử dụng đúng mẫu của từ trong các hộp để hoàn thành các câu trong nhóm A dưới đây. Bạn có thể sử dụng một số từ nhiều hơn một lần. Trong một số trường hợp nhiều từ có thể đúng
A: think; consider; regard; believe; mean
1. Please...my offer and call me if you decide to sell
2. I have been...of taking a holiday. I..I deserve it because I've worked hard all year
3. The death penalty is...as barbaric practice by most people.
4. I don't...he really...what he is saying because he's usually joking.
5. I didn't...to offend you. Please...me
1. Please regard my offer and call me if you decide to sell.
Cái này thấy trong game nó ghi hoài nhớ luôn :p

2. I have been meaning of taking a holiday. I think I deserve it because I've worked hard all year.
Mean of V-ing: có ý định, think + S, mà mấy cái kia + O nên chọn think.

3. The death penalty is regarded as barbaric practice by most people.
regard = được coi là, xem như là

4. I don't think he really considers what he is saying because he's usually joking.
Như trên, vì sau Verb + S nên suy ra là think, còn consider là chọn theo nghĩa.

5. I didn't mean to offend you. Please believe me
Tôi không có ý xúc phạm bạn, hãy tin tưởng tôi.
 
  • Like
Reactions: Junly Hoàng EXO-L
Top Bottom