Ngoại ngữ Anh 8

Chết vì Sinh

Học sinh chăm học
Thành viên
31 Tháng mười 2017
429
444
134
20
Đà Nẵng
THCS Quang Trung
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết lại câu có thể thêm từ ngữ
1 Reading/fairy tales/young children/can/be/beneficial
2 Through/fairy tales/children/learn/moral/lesson/and/develop/imagination
3 This/also/help/them/develope/especially/vocabulary
4 In addition/this/strengthen/problem solving/skill/through/different/situation
5 In short/parent/should/read/fairy tales/children/because/it/bring about/lot/benefit
Viết lại câu sử dụng từ ngữ trong ngoặc
1. The Buffalo-fighting Festival took place in Do Son last Saturday. There were so many people. (BECAUSE)
2. We won't hold the festival. It cost too much money (IF)
3. The prince saw Sleeping Beauty. He kissed her on the forehead (WHEN)
4. The toroise was running. The hare was sleeping (WHILE)
5. The girl worked hard. Her stepmother wasn't happy (ALTHOUGH)
 

Thanh Trúc Đỗ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
847
973
179
20
TP Hồ Chí Minh
Trường Trung học Thực hành Sài Gòn
Viết lại câu sử dụng từ ngữ trong ngoặc
1. The Buffalo-fighting Festival took place in Do Son last Saturday. There were so many people. (BECAUSE)
2. We won't hold the festival. It cost too much money (IF)
3. The prince saw Sleeping Beauty. He kissed her on the forehead (WHEN)
4. The toroise was running. The hare was sleeping (WHILE)
5. The girl worked hard. Her stepmother wasn't happy (ALTHOUGH)
1. The Buffalo-fighting Festival took place in Do Son last Saturday. There were so many people. (BECAUSE)
$\rightarrow$ There were so many people because the Buffalo-fighting Festival took place in Do Son last Saturday
2. We won't hold the festival. It cost too much money (IF)
$\rightarrow$ If it doesn't cost too much money, we will holdthe festval
3. The prince saw Sleeping Beauty. He kissed her on the forehead (WHEN)
$\rightarrow$ When the prince saw the Sleeping Beauty, he kissed her on the forehead
4. The toroise was running. The hare was sleeping (WHILE)
$\rightarrow$ While the hare was sleeping, The toroise ran.
5. The girl worked hard. Her stepmother wasn't happy (ALTHOUGH)
$\rightarrow$ Although the girl worked hard, her stepmother wasn't happy.
 
  • Like
Reactions: Chết vì Sinh

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
Viết lại câu có thể thêm từ ngữ
1 Reading/fairy tales/young children/can/be/beneficial
2 Through/fairy tales/children/learn/moral/lesson/and/develop/imagination
3 This/also/help/them/develope/especially/vocabulary
4 In addition/this/strengthen/problem solving/skill/through/different/situation
5 In short/parent/should/read/fairy tales/children/because/it/bring about/lot/benefit
Viết lại câu sử dụng từ ngữ trong ngoặc
1. The Buffalo-fighting Festival took place in Do Son last Saturday. There were so many people. (BECAUSE)
2. We won't hold the festival. It cost too much money (IF)
3. The prince saw Sleeping Beauty. He kissed her on the forehead (WHEN)
4. The toroise was running. The hare was sleeping (WHILE)
5. The girl worked hard. Her stepmother wasn't happy (ALTHOUGH)

Viết lại câu có thể thêm từ ngữ
1 Reading/fairy tales/young children/can/be/beneficial
=> Reading fairy tales to young children can be very beneficial
2 Through/fairy tales/children/learn/moral/lesson/and/develop/imagination
=> Through fairy tales children can learn moral lessons and develop their imagination.
3 This/also/help/them/develop/especially/vocabulary
=> This also helps them to develop their language, especially their vocabulary.
4 In addition/this/strengthen/problem solving/skill/through/different/situation
=> In addition, this strengthens their problem-solving skills through different situations
5 In short/parent/should/read/fairy tales/children/because/it/bring about/lot/benefit
=> In short, parents should read fairy tales to their children because it brings about a lot of benefits
Viết lại câu sử dụng từ ngữ trong ngoặc
1. The Buffalo-fighting Festival took place in Do Son last Saturday. There were so many people. (BECAUSE)
=> There were so many people because the Buffalo-fighting Festival took place in Do Son last Saturday
2. We won't hold the festival. It cost too much money (IF)
=> We won't hold the festival if it costs too much money
3. The prince saw Sleeping Beauty. He kissed her on the forehead (WHEN)
=> The prince kissed Sleeping Beauty on the forehead when he saw her
4. The tortoise was running. The hare was sleeping (WHILE)
=> The tortoise was running while the hare was sleeping
5. The girl worked hard. Her stepmother wasn't happy (ALTHOUGH)
=> Although the girl worked hard, her stepmother wasn't happy
 
  • Like
Reactions: Chết vì Sinh
Top Bottom