Ngoại ngữ anh 11 (p2)

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
22
Khánh Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/The boy's father promised.....
a. to pay for the window to be repaired
b. to pay for the window being repaired
2/ .... but I am afraid it isn't possible.
a. I love being gone to your wedding
b. I would love going to your wedding
c. I love to have gone to your wedding
d. I would love to go to your wedding
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
1/The boy's father promised.....
a. to pay for the window to be repaired
b. to pay for the window being repaired
2/ .... but I am afraid it isn't possible.
a. I love being gone to your wedding
b. I would love going to your wedding
c. I love to have gone to your wedding
d. I would love to go to your wedding
1/The boy's father promised.....
a. to pay for the window to be repaired
b. to pay for the window being repaired
Mệnh đề quan hệ xác định
2/ .... but I am afraid it isn't possible.
a. I love being gone to your wedding
b. I would love going to your wedding
c. I love to have gone to your wedding
d. I would love to go to your wedding
would love to do sth: muốn làm gì
 

karrywangtf2k1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
310
116
74
22
Khánh Hòa
Last edited by a moderator:
Top Bottom