Ngoại ngữ Anh 10 tổng hợp

TajSaker

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
779
1,071
194
VI.
5/ was awarded
6/ have read
7/ was beaten
8/ haven't seen/ left
9/ had stopped
10/ are being frozen
11/ hasn't been finished
12/ have seen
13/ is spoken
14/ will be cancelled
15/ drove / was waiting

VII.
4/ B
5/ D
6/ B, C
7/ A
8/ C, D
9/ B, C, D
10/ B

VIII.
1/ I bought a cell phone which I can use to ...
2/ My new cell phone, which I only bought a month ago, has become a necessary...
3/ My roommate, who is afraid of computers, has never been...
4/ Now, there are psychologists who help....
5/ A lot of people who work in my office suffer from technostress
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
VI.
5/ was awarded
6/ have read
7/ was beaten
8/ haven't seen/ left
9/ had stopped
10/ are being frozen
11/ hasn't been finished
12/ have seen
13/ is spoken
14/ will be cancelled
15/ drove / was waiting

VII.
4/ B
5/ D
6/ B, C
7/ A
8/ C, D
9/ B, C, D
10/ B

VIII.
1/ I bought a cell phone which I can use to ...
2/ My new cell phone, which I only bought a month ago, has become a necessary...
3/ My roommate, who is afraid of computers, has never been...
4/ Now, there are psychologists who help....
5/ A lot of people who work in my office suffer from technostress
sao câu 10 bài VIII lại khoanh B ạ?
còn C và D thì sao
p/s: câu 5 bài đầu tiên anh sai rồi nhé@TajSaker @ngchau2001
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Top Bottom