Văn 6 Ẩn dụ

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,689
10,834
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Thế nào là?
+ Ẩn dụ cách thức
+ Ẩn dụ hình thức
+ Ẩn dụ phẩm chất
+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
Ẩn dụ cách thức : là ẩn dụ dựa trên sự tương đồng về cách thức thực hiện hành động.
_____ hình thức : là ẩn dụ mà người nói hoặc viết giấu đi một phần ý nghĩa.
_____ phẩm chất : là ẩn dụ dựa vào sự tương đồng về phẩm chất giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác.
_____ chuyển đổi cảm giác : là ẩn dụ dựa trên sự giống nhau về cảm giác.
 

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
887
680
111
Thế nào là?
+ Ẩn dụ cách thức
+ Ẩn dụ hình thức
+ Ẩn dụ phẩm chất
+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
- Ân dụ hình thức: Là ẩn dụ dựa trên sự tương đồng về hình thức giữa các sự vật, hiện tượng.
- Ẩn dụ cách thức: Là ẩn dụ dựa trên sự tương đồng về cách thức thực hiện hành động.
- Ẩn dụ phấm chất: Là ẩn dụ dựa vào sự tương đỏng về phẩm chất giừa các sự vật, hiện tượng.
- Ẩn dụ chuyển đối cảm giác: Là ẩn dụ dựa vào sự tương đồng về cảm giác.

 
Top Bottom