Ngoại ngữ Ai giỏi tiếng anh dịch giúp mình bài này với, 1 chút thôi cũng đc, tkz nhìu nhé

Thảo luận trong 'Rèn luyện kỹ năng Dịch' bắt đầu bởi capochino, 5 Tháng mười 2012.

Lượt xem: 3,449

 1. capochino

  capochino Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  VSO tries to respond to requests from overseas which ask for volunteers. Its bias is firmly towards the poorest members of the community and it takes great care to avoid undermining job opportunities for local people. Both staff and volunteers also pay special attention to women’s roles in development projects. This is because women’s roles in child- rearing, education and community cohesion are essential in any healthy process of change.
  Over the past 38 years, more than 21,000 volunteers have worked abroad with VSO. There are now over 1,900 volunteers working in 59 of the less developed countries in Africa, Asia, the Pacific and the Caribean. The application of each volunteer is carefully considered in order to select and interview candidates against each job request from the field, to seek the person with the right blend of skills and personality.
  VSO, the work
  VSO volunteers do not go to developing countries as visiting experts with all the answers. It is always a process of sharing and learning. The aim is that when the volunteers return home, there exists a community with a stronger sense of independence and self reliance… and a volunteer with a new understanding and appreciation of life and people everywhere. The range of jobs required of VSO is wide- reflecting the needs of any society in the modern world.
   
 2. he0lihoctoan

  he0lihoctoan Guest

  bạn có thể dùng google dịch và sửa lại một số chỗ để hợp lý hơn

  VSO cố gắng để đáp ứng yêu cầu từ nước ngoài yêu cầu các tình nguyện viên. Thiên chức của nó là vững chắc đối với các thành viên nghèo nhất của cộng đồng và nó sẽ chăm sóc tuyệt vời để tránh phá hoại các cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Cả nhân viên và tình nguyện viên cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của phụ nữ trong các dự án phát triển. Điều này là bởi vì vai trò của phụ nữ trong nuôi dạy con, giáo dục và gắn kết cộng đồng là rất cần thiết trong bất kỳ quá trình lành mạnh của sự thay đổi.
  Trong 38 năm qua, hơn 21.000 tình nguyện viên đã làm việc ở nước ngoài với VSO. Hiện có hơn 1.900 tình nguyện viên làm việc tại 59 của các nước kém phát triển ở châu Phi, châu Á, Thái Bình Dương và biển Caribê. Các ứng dụng của mỗi người được xem xét một cách cẩn thận để lựa chọn và phỏng vấn ứng viên đối với từng yêu cầu công việc từ lĩnh vực này, để tìm kiếm những người có pha trộn của các kỹ năng và tính cách.
  VSO, công việc
  Tình nguyện viên VSO không đi đến các nước đang phát triển như truy cập vào các chuyên gia với tất cả các câu trả lời. Nó luôn luôn là một quá trình chia sẻ và học tập. Mục đích là khi các tình nguyện viên trở về nhà, sẽ tồn tại trong cộng đồng với một cảm giác mạnh mẽ, độc lập, tự lực hơn... và một tình nguyện viên với một sự hiểu biết mới và đánh giá cao của cuộc sống và mọi người ở khắp mọi nơi. Phạm vi công việc của VSO được yêu cầu rộng phản ánh nhu cầu bất kỳ nào của xã hội trong thế giới hiện đại.
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2012
 3. VSO cố gắng để đáp ứng yêu cầu từ nước ngoài yêu cầu các tình nguyện viên. Thiên vị của nó là vững chắc đối với các thành viên nghèo nhất của cộng đồng và nó sẽ chăm sóc tuyệt vời để tránh phá hoại các cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Cả nhân viên và tình nguyện viên cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của phụ nữ trong các dự án phát triển. Điều này là bởi vì vai trò của phụ nữ trong nuôi dạy con, giáo dục và gắn kết cộng đồng là rất cần thiết trong bất kỳ quá trình lành mạnh của sự thay đổi.
  Trong 38 năm qua, hơn 21.000 tình nguyện viên đã làm việc ở nước ngoài với VSO. Hiện có hơn 1.900 tình nguyện viên làm việc tại 59 của các nước kém phát triển ở châu Phi, châu Á, Thái Bình Dương và các Caribbean. Các ứng dụng của mỗi người được xem xét một cách cẩn thận để lựa chọn và phỏng vấn ứng viên đối với từng yêu cầu công việc từ lĩnh vực này, để tìm kiếm những người có pha trộn của các kỹ năng và tính cách.
  VSO, công việc
  VSO tình nguyện viên không đi đến các nước đang phát triển như truy cập vào các chuyên gia với tất cả các câu trả lời. Nó luôn luôn là một quá trình chia sẻ và học tập. Mục đích là khi các tình nguyện viên trở về nhà, có tồn tại một cộng đồng với một cảm giác mạnh mẽ hơn độc lập, tự lực ... và một tình nguyện viên với một sự hiểu biết mới và đánh giá cao của cuộc sống và mọi người ở khắp mọi nơi. Phạm vi công việc được yêu cầu của VSO rộng phản ánh nhu cầu của bất kỳ xã hội trong thế giới hiện đại.
   
 4. schoolsmart

  schoolsmart Guest

  VSO cố đáp lại đến yêu cầu từ nước ngoài mà hỏi cho người tình nguyện. Khuynh hướng của nó là chặt hướng về người nghèo nhất của cộng đồng và chú ý nhiều để tránh phá hoại ngấm ngầm cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Cả cán bộ lẫn người tình nguyện cũng chú ý đặc biệt đến vai trò của phụ nữ trong dự án phát triển. Đây là vì vai trò của phụ nữ trong trẻ - chăn nuôi, giáo dục và cộng đồng tính gắn bó quan trọng trong mọi quá trình lành mạnh thay đổi.
  Trong 38 năm qua, hơn 21,000 người tình nguyện đã làm việc ở nước ngoài với VSO. Hiện nay có hơn 1,900 chuyện từ thiện trong 59 trong số các quốc gia kém phát triển ở châu Phi, Châu Á, Pacific và Caribean. Ứng dụng mỗi người tình nguyện cẩn thận được cân nhắc để chọn và phỏng vấn ứng cử viên chống lại mỗi yêu cầu công việc từ lĩnh vực, để tìm kiếm người với kết hợp hợp lý kỹ năng với nhân cách.
  VSO, công việc
  Người tình nguyện VSO không đi đến nước đang phát triển khi đi thăm chuyên gia với tất cả câu trả lời. Luôn là quá trình chia sẻ và học. Mục đích là khi người tình nguyện về nhà, ở đó tồn tại cộng đồng với mạnh cảm giác độc lập và cái tôi tín nhiệm và người tình nguyện với hiểu biết mới và lòng cảm kích cuộc sống và mọi người khắp nơi. Loạt công việc đòi hỏi của VSO rộng - phản ánh nhu cầu của xã hội nào trong thế giới hiện đại.
   
 5. tienlamdn

  tienlamdn Guest

  Bản dịch này là của mình. Không copy hay lấy từ bất kỳ nguồn nào, bạn có thể tham khảo nhé.

  VSO cố gắng phản hồi các đơn yêu cầu của các tình nguyện viên từ các quốc gia với một sự ưu tiên cho các thành viên nghèo nhất của tổ chức và việc này sẽ được duy trì lâu dài để loại bỏ khả năng mất việc làm cho người dân địa phương. Các nhân viên và tình nguyện viên sẽ phải đặt vấn đề vai trò của những người phụ nữ lên hàng đầu trong các dự án phát triển. Đó là vì phụ nữ còn có nhiều vai trò đối với con cái - nuôi dưỡng, giáo dục, hòa nhập cộng đồng là những điều rất cần thiết cho sự phát triển lành mạnh đối với đứa trẻ.

  Trong hơn 38 năm qua đã có khoảng hơn 21,000 tình nguyện viên từ nhiều quốc gia làm việc cho VSO. Hiện nay thì có hơn 1.900 tình nguyện viên đang làm việc tại 59 quốc gia trong số những quốc gia kém phát triển thuộc các lãnh thổ như Châu Phi, Châu Á, Thái Bình Dương và vùng Ca-ri-bê. Hồ sơ ứng tuyển của các tình nguyện viên đều được xem xét kỹ lưỡng nhằm mục đích để lựa chọn và phỏng vấn các ứng viên phù hợp với các yêu cầu trong bảng (ở đây có thể hiểu là required-field), nhằm tìm ra những người có sự kết hợp hài hòa giữa kỹ năng và tính cách.

  VSO, công việc

  Tình nguyện viên VSO không được phép đi đến các nước đang phát triển với danh nghĩa như một chuyến đi tham quan với bất kỳ một yêu cầu nào. Nó là cả một quả trình chia sẻ và học hỏi. Mục tiêu đặt ra là khi các tình nguyện trở về nhà, nó sẽ hình thành nên một cộng đồng có ý thức tự lập và tự lực mạnh mẽ... và sẽ là một tình nguyện viên với sự hiểu biết mới và có một sự nhìn nhận về cuộc sống và con người ở khắp mọi nơi. Và công việc mà VSO mà yêu cầu đối với các tình nguyện viên là nhìn nhận một cách toàn diện hơn về nhu cầu của xã hội trong thời hiện đại.
   
 6. babyhoctoan

  babyhoctoan Guest

  VSO cố gắng đáp ứng yêu cầu từ nước ngoài trong đó yêu cầu các tình nguyện viên. Thiên vị của nó là vững chắc cho các thành viên nghèo nhất của cộng đồng và nó sẽ chăm sóc tuyệt vời để tránh phá hoại cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Cả hai nhân viên và tình nguyện viên cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của phụ nữ trong các dự án phát triển. Điều này là do vai trò của phụ nữ trong nuôi dưỡng trẻ em, giáo dục và gắn kết cộng đồng là rất cần thiết trong bất kỳ quá trình lành mạnh của sự thay đổi.
  Trong 38 năm qua, hơn 21.000 tình nguyện viên đã làm việc ở nước ngoài với VSO. Hiện nay có hơn 1.900 tình nguyện viên làm việc trong 59 của các nước kém phát triển ở Châu Phi, Châu Á, Thái Bình Dương và Caribbean. Các ứng dụng của mỗi tình nguyện viên được xem xét kỹ để lựa chọn và phỏng vấn ứng viên với nhau theo yêu cầu công việc từ lĩnh vực này, để tìm kiếm người với sự pha trộn các kỹ năng và cá tính.
  VSO, công việc
  VSO tình nguyện viên không đi đến các nước đang phát triển như đến thăm các chuyên gia với tất cả các câu trả lời. Nó luôn luôn là một quá trình chia sẻ và học tập. Mục tiêu đặt ra là khi các tình nguyện viên trở về nhà, có tồn tại một cộng đồng với một cảm giác mạnh mẽ hơn về tính độc lập và tự lực ... và một tình nguyện viên với một sự hiểu biết mới và đánh giá cao của cuộc sống và con người ở khắp mọi nơi. Phạm vi công việc cần VSO là rộng phản ánh nhu cầu của bất kỳ xã hội trong thế giới hiện đại.
   
 7. VSO cố gắng đáp ứng yêu cầu từ nước ngoài trong đó yêu cầu các tình nguyện viên. Thiên vị của nó là vững chắc cho các thành viên nghèo nhất của cộng đồng và nó sẽ chăm sóc tuyệt vời để tránh phá hoại cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Cả hai nhân viên và tình nguyện viên cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của phụ nữ trong các dự án phát triển. Điều này là do vai trò của phụ nữ trong nuôi dưỡng trẻ em, giáo dục và gắn kết cộng đồng là rất cần thiết trong bất kỳ quá trình lành mạnh của sự thay đổi.
  Trong 38 năm qua, hơn 21.000 tình nguyện viên đã làm việc ở nước ngoài với VSO. Hiện nay có hơn 1.900 tình nguyện viên làm việc trong 59 của các nước kém phát triển ở Châu Phi, Châu Á, Thái Bình Dương và Caribbean. Các ứng dụng của mỗi tình nguyện viên được xem xét kỹ để lựa chọn và phỏng vấn ứng viên với nhau theo yêu cầu công việc từ lĩnh vực này, để tìm kiếm người với sự pha trộn các kỹ năng và cá tính.
  VSO, công việc
  VSO tình nguyện viên không đi đến các nước đang phát triển như đến thăm các chuyên gia với tất cả các câu trả lời. Nó luôn luôn là một quá trình chia sẻ và học tập. Mục tiêu đặt ra là khi các tình nguyện viên trở về nhà, có tồn tại một cộng đồng với một cảm giác mạnh mẽ hơn về tính độc lập và tự lực ... và một tình nguyện viên với một sự hiểu biết mới và đánh giá cao của cuộc sống và con người ở khắp mọi nơi. Phạm vi công việc cần VSO là rộng phản ánh nhu cầu của bất kỳ xã hội trong thế giới hiện đại.
   
 8. nhoxluv0508

  nhoxluv0508 Guest

  VSO cố gắng đáp ứng yêu cầu từ nước ngoài trong đó yêu cầu các tình nguyện viên. Thiên vị của nó là vững chắc cho các thành viên nghèo nhất của cộng đồng và nó sẽ chăm sóc tuyệt vời để tránh phá hoại cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Cả hai nhân viên và tình nguyện viên cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của phụ nữ trong các dự án phát triển. Điều này là do vai trò của phụ nữ trong nuôi dưỡng trẻ em, giáo dục và gắn kết cộng đồng là rất cần thiết trong bất kỳ quá trình lành mạnh của sự thay đổi.
  Trong 38 năm qua, hơn 21.000 tình nguyện viên đã làm việc ở nước ngoài với VSO. Hiện nay có hơn 1.900 tình nguyện viên làm việc trong 59 của các nước kém phát triển ở Châu Phi, Châu Á, Thái Bình Dương và Caribbean. Các ứng dụng của mỗi tình nguyện viên được xem xét kỹ để lựa chọn và phỏng vấn ứng viên với nhau theo yêu cầu công việc từ lĩnh vực này, để tìm kiếm người với sự pha trộn các kỹ năng và cá tính.
  VSO, công việc
  VSO tình nguyện viên không đi đến các nước đang phát triển như đến thăm các chuyên gia với tất cả các câu trả lời. Nó luôn luôn là một quá trình chia sẻ và học tập. Mục tiêu đặt ra là khi các tình nguyện viên trở về nhà, có tồn tại một cộng đồng với một cảm giác mạnh mẽ hơn về tính độc lập và tự lực ... và một tình nguyện viên với một sự hiểu biết mới và đánh giá cao của cuộc sống và con người ở khắp mọi nơi. Phạm vi công việc cần VSO là rộng phản ánh nhu cầu của bất kỳ xã hội trong thế giới hiện đại.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->