Hóa 9 nâng cao

Trieuphi

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng tư 2017
138
61
69
19
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 29.3g hỗn hợp 2 muối MgCO3 và MCO3( M là KL hóa trị 2 không đổi), vào dd H2SO4 loãng thu được 2.24 lít khí CO2(đktc). chất rắn X và dd Y chứa 13,64g muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 4.48 lít khí CO2(đktc). Tính khối lượng của Z....!
 

Nhi_min

Học sinh
Thành viên
14 Tháng tám 2017
191
38
26
Bình Định
đặt CT chung là RCO3
nCO2 (1) =0,1 mol
RCO3 +H2SO4 -> RSO4 +H2O +CO2 (1)
0,1 0,1 0,1 MOL
vì sau khi nung X có khí CO2 thoát ra => X chứa RCO3
X t độ -> Z +CO2 (2)
BTKL : 29,3 + 0,1x98 = 13,64 + mX + 0,1x18 + 0,1x44
-> mX =19,26 g
ĐLBTKL : mX =mZ +mco2 (2)
mZ= 19,26- 4,48/22,4x44 =10,46 g
 
Top Bottom