Văn 8 Ôn dịch, thuốc lá

Hainguyentp

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2017
179
30
26
19
Hưng Yên

Hạ Mộcc

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
333
737
109
Vĩnh Phúc
 • Các phương pháp được sừ dụng trong bài viết : dùng số liệu, nêu ví dụ, so sánh đối chiếu, phùn tích từng tác hại của thuốc lá. Trong bài viết này, tác giả đã kết hợp sử dụng các phương pháp nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất.
 • Trong mỗi khía cạnh, mỗi mặt lại sử dụng những phương pháp khác nhau.
  • Đoạn 1 (Từ đầu đến còn nặng hơn cả AIDS): phương pháp nêu định nghĩa giải thích.
  • Đoạn 2 (Từ Ngày trước đến sức khỏe cộng đồng): phương pháp so sánh, giải thích, dùng số liệu.
  • Đoạn 3 (từ có người bảo đến tội ác): phương pháp giải thích, nêu ví dụ.
  • Đoạn 4 (từ Bố và anh hút đến hết): phương pháp giải thích, nêu ví dụ, phân tích
 

tôi là ai?

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng tám 2017
1,831
1,479
224
Hà Nam
THCS dành cho hs cá biệt
 • Các phương pháp được sừ dụng trong bài viết : dùng số liệu, nêu ví dụ, so sánh đối chiếu, phùn tích từng tác hại của thuốc lá. Trong bài viết này, tác giả đã kết hợp sử dụng các phương pháp nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất.
 • Trong mỗi khía cạnh, mỗi mặt lại sử dụng những phương pháp khác nhau.
  • Đoạn 1 (Từ đầu đến còn nặng hơn cả AIDS): phương pháp nêu định nghĩa giải thích.
  • Đoạn 2 (Từ Ngày trước đến sức khỏe cộng đồng): phương pháp so sánh, giải thích, dùng số liệu.
  • Đoạn 3 (từ có người bảo đến tội ác): phương pháp giải thích, nêu ví dụ.
  • Đoạn 4 (từ Bố và anh hút đến hết): phương pháp giải thích, nêu ví dụ, phân tích
  • nguồn: http://www.tech12h.com/de-bai/bai-v...-de-neu-bat-len-tac-hai-cua-viec-hut-thuoc-la
 

Fuuko Ibuki

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười một 2017
14
8
6
17
Hà Nội
THCS Phú Kim
 • Các phương pháp được sừ dụng trong bài viết : dùng số liệu, nêu ví dụ, so sánh đối chiếu, phùn tích từng tác hại của thuốc lá. Trong bài viết này, tác giả đã kết hợp sử dụng các phương pháp nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất.
 • Trong mỗi khía cạnh, mỗi mặt lại sử dụng những phương pháp khác nhau.
  • Đoạn 1 (Từ đầu đến còn nặng hơn cả AIDS): phương pháp nêu định nghĩa giải thích.
  • Đoạn 2 (Từ Ngày trước đến sức khỏe cộng đồng): phương pháp so sánh, giải thích, dùng số liệu.
  • Đoạn 3 (từ có người bảo đến tội ác): phương pháp giải thích, nêu ví dụ.
  • Đoạn 4 (từ Bố và anh hút đến hết): phương pháp giải thích, nêu ví dụ, phân tích
 
Top Bottom