Toán 11 2mp song song

anh thy_nee

Học sinh
Thành viên
15 Tháng chín 2021
186
191
36
16
Hà Nội
ABC

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CD, SC. Tìm giao tuyến của (MNP) vs mp (SAD)
anh thy_neeTrong (ABCD) , gọi K là giao điểm của MN và AD
suy ra [imath]K \in (MNP)\cap(SAD)[/imath]
Mặt khác , MN // SD (đường tb tam giác SCD)
Do đó [imath](MNP)\cap(SAD)=Kx//SD//MN[/imath]
 
Top Bottom