2 bài tập nhận biết

V

vanpersi94

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Có 6 chất lỏng đựng trong các bình riêng biệt: HCOOH, CH3COOH, CH3CH2CHO, CH3COCH3 và CH2=CHCOOH, CH2OHCHOHCH2OH. Nếu chỉ dùng một thuốc thử là Cu(OH)2/NaOH có thể nhận biết được mấy chất?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Bài 2: Cho các chất rắn Na, Ca, và bột Al, NaCl, MgSO4, Al2O3, ZnO đựng trong các bình riêng biệt. Nếu chỉ dùng nước có thể nhận biết được mấy chất trong số các chất cho trên:
A. 7
B. 4
C. 6
D. 5
 
H

hocmai.toanhoc

Chào em!
Hocmai giúp em nhé!
Bài 1: Có 6 chất lỏng đựng trong các bình riêng biệt: HCOOH, CH3COOH, CH3CH2CHO, CH3COCH3 và CH2=CHCOOH, CH2OHCHOHCH2OH. Nếu chỉ dùng một thuốc thử là Cu(OH)2/NaOH có thể nhận biết được mấy chất?
B. 4
Giải thích:
HCOOH: Vừa tính anhehit, axit;
CH3CH2CHO: tính andehit.
CH3COCH3: không phản ứng.
CH2OHCHOHCH2OH: tính ancol đa chức.
Bài 2: Cho các chất rắn Na, Ca, và bột Al, NaCl, MgSO4, Al2O3, ZnO đựng trong các bình riêng biệt. Nếu chỉ dùng nước có thể nhận biết được mấy chất trong số các chất cho trên:
D. 5
Giải thích:
Không phân biệt được Al2O3, ZnO.
 
Top Bottom