Toán 6 1) Trên tia ox, lấy 2 điểm A và B sao cho: $OA = 4cm; OB = 8cm$

Hiệu Nguyễn Ngọc

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2022
67
109
21
Nghệ An

2712-0-3

Cựu TMod Toán
Thành viên
5 Tháng bảy 2021
1,068
1,741
206
Bắc Ninh
THPT đợi thi
1) Trên tia ox, lấy 2 điểm A và B sao cho:
OA = 4cm; OB = 8cm
a, Kể tên các tia trùng nhau gốc O, các tia đối nha gốc A ?
b, Tính độ dài đoạn thẳng AB ?
c, Điểm A có phải trung điểm của đoạn OB không ? ví sao
Hiệu Nguyễn Ngọca) Tia trùng nhau gốc O gồm : OA,OB, Ox
Tia đối nhau gốc A gồm: AO và Ax hoặc AO và AB
b) Vì OA < OB ; A,B cùng thuộc tia Ox nên A nằm giữa O và B
Nên OA + AB = OB .
Thay giá trị tính được AB = 4 cm
c) Ta thấy A nằm giữa O và B ; AB = AO = 4 cm
Nên A là trung điểm OB .

Ngoài ra bạn tham khảo tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-kien-thuc-toan-6.831203/
 

Hiệu Nguyễn Ngọc

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2022
67
109
21
Nghệ An
a) Tia trùng nhau gốc O gồm : OA,OB, Ox
Tia đối nhau gốc A gồm: AO và Ax hoặc AO và AB
b) Vì OA < OB ; A,B cùng thuộc tia Ox nên A nằm giữa O và B
Nên OA + AB = OB .
Thay giá trị tính được AB = 4 cm
c) Ta thấy A nằm giữa O và B ; AB = AO = 4 cm
Nên A là trung điểm OB .

Ngoài ra bạn tham khảo tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-kien-thuc-toan-6.831203/
HT2k02(Re-kido)em cảm ơn anh nha
 
  • Like
Reactions: Alice_www
Top Bottom