vật lý thcs

  1. Pyrit

    Vật lí [THCS] Ôn bài đêm khuya

    Hú, lâu quá không gặp nè. Cũng đã một thời gian khá dài box Lý không làm lại series ôn bài đêm khuya như thế này :D. À mặc dù bảo là ôn bài đêm khuya nhưng mà lại đăng lúc 20h30, sợ khuya quá mọi người lại ngủ mất :p. Ok sau đây là sơ lược về topic: I. Mục đích Ôn tập lại lý thuyết và bài...
Top Bottom