vật lí

  1. T

    Vật lí [Lí 10] Thảo luận

    Có ba quả cầu rắn, đặc, làm bằng chất liệu khác nhau, khối lượng phân bố đều theo thể tích, chúng xếp theo thứ tự từ dưới lên như hình. Ba quả cầu xếp kế tiếp nhau, sao cho tâm quả cầu cùng nằm trên một đường thẳng đứng và giữa các mặt cầu có một khoảng hở rất nhỏ. + Quả cầu thứ nhất có tâm O1...
  2. T

    Vật lí Lí 12

    2.16. Một lò xo có độ cứng k được chia làm 3 phần bằng nhau. Vật có khối lương m. Người ta bố trí một hệ cơ học như hình bên với các lò xo có được ở trên. AB là một thanh rắn, nhẹ, có chiều dài l. a) Xác định vị trí C phải treo vật để thanh AB luôn nằm ngang khi cân bằng. b) Tính độ cứng của hệ...
Top Bottom