vòng tròn lượng giác

  1. Hoàng Long AZ

    Vật lí 12 Vòng tròn lượng giác đa trục trong dao động cơ

    VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC ĐA TRỤC TRONG DAO ĐỘNG CƠ 1/ Cơ sở lí thuyết Như chúng ta đã biết, mỗi dao động điều hòa được xem là hình chiếu của 1 chuyển động tròn đều trên 1 trục nằm trong mặt phẳng quỹ đạo, nghĩa là có thể dùng chuyển động tròn đều để biểu diễn 1 dao động điều hòa, hay đơn giản hơn là...
Top Bottom