toán 9 hình học 9

 1. mbappe2k5
 2. mikhue
 3. Nguyễn Ngọc Đính
 4. mayphuong3486@gmail.com
 5. mayphuong3486@gmail.com
 6. lenguyen7112003
 7. akitokun123
 8. hoaingoc1203@gmail.com
 9. T T T T
  Cho tam giác ABC vuông tại C, đường cao AH. Biết AC=9. Tính AH, HC.
  Chủ đề bởi: T T T T, 5 Tháng mười 2017, 8 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Hình học